Kanta-Häme

Pienyrittäjien ahdinko näkyy velkaneuvonnassa

Yhä useampi pienyrittäjä tarvitsee apua selvitäkseen veloistaan ja jatkaakseen yritystoimintaansa.

Vuoden alusta voimaan tullut uusi velkajärjestelylaki mahdollistaa pienimuotoisen yritystoiminnan velkojen järjestelemisen kunnallisessa talous- ja velkaneuvonnassa.

Aiemmin velkaneuvojat ovat järjestelleet vain yksityishenkilöiden velkoja. Pienten yrittäjien kohdalla se on käytännössä tarkoittanut liiketoiminnan lopettamista järjestelyyn päästäkseen.

Lakimuutoksen myötä yrittäjille tarkoitettuun valtakunnalliseen neuvontapalveluun tulleet yhteydenotot ovat lähes kaksinkertaistuneet.

Hämeenlinnan velkaneuvontaan yhteydenottoja on tullut viime vuoteen verrattuna noin 20 prosenttia enemmän.

Valtakunnallisen Yritys-Suomi -palvelun kehityspäällikkö Jari Leskinen kertoo, että erityisesti yhteyttä ottavat palvelualojen yrittäjät.

– Yleisin syy on myynnin pienentyminen. Ahdinko on nyt edennyt teollisuudesta ja rakentamisesta kahviloihin, ravintoloihin ja parturi-kampaamoihin.

Elinkeinotoimintaa harjoittava velallinen voi itse valita, pyrkiikö hän velkajärjestelyyn vai yrityssaneeraukseen.

Yrityssaneerauksessa kustannukset ovat yleensä vähintään 10 000 euroa, kun velkajärjestelyssä velallinen maksaa noin tuhat euroa asiantuntijan kuten tilintarkastajan lausunnosta.

Yrityssaneerauksessa yritystoimintaa voidaan tervehdyttää erilaisin järjestelyin, mikä velkajärjestelyssä on tehtävä ennen järjestelyn aloittamista. Valtakunnallinen yritysneuvonta tutkii yrittäjän kanssa liiketoiminnan kannattavuuden. Jos toiminnan nähdään kääntyvän kannattavaksi velkoja järjestelemällä, asiakas ohjataan kotipaikkakunnan talous- ja velkaneuvontaan.

Velkajärjestelyllä pelastuskelpoisiksi yrityksiksi on Jari Leskisen mukaan yhteyttä ottaneista arvioitu koko maassa alle puolet.

– Tänä vuonna järjestelyyn on ohjattu muutama sata yritystä.

Kunnallisen velkaneuvonnan palvelutasossa on suuria alueellisia eroja. Jopa kuukausien jonotusaika voi johtaa vielä yhteydenottovaiheessa elinkelpoisen yrityksen kaatumiseen.

– Yleisesti ottaen yrittäjät ottavat meihin yhteyttä hirvittävän myöhään. Usein apua haetaan vasta, kun mitään ei ole enää tehtävissä, Jari Leskinen toteaa.

Hämeenlinnan talous- ja velkaneuvoja Sari Lindberg kertoo, että talous- ja velkaneuvontaan joutuu jonottamaan tällä hetkellä noin 2,5 kuukautta.

Hämeenlinnassa on velkajärjestelyyn päässyt vain muutamia päätoimisia tai sivutoimisia yrittäjiä.

– Suurimmalla osalla yhteyttä ottaneista yrittäjistä tilanne on se, ettei yritystoiminta ole kannattavaa. HÄSA