Kanta-Häme

Piirinuohoojat muuttuvat kesällä yrittäjiksi

Piirinuohous loppuu kesällä, jolloin kiinteistöt pääsevät kilpailuttamaan nuohousyrittäjät.
Nuohoojamestari Juha Tuomi arvioi, että lähitulevaisuudessa kilpailu tuo alalle isoja kansallisia yrityksiä. Kuva: Esko Tuovinen

Piirinuohooja ei enää ilmoittele vanhaan tapaan nuohouskäynnistään, vaan jatkossa talonomistajat valitsevat itse nuohoojansa ja sopivat käynnistä. Nuohouslaki uudistui vuoden vaihteessa.

Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen alueella nuohous vapautuu käytännössä vasta 1. heinäkuuta, jolloin vanhojen piirinuohoussopimusten voimassaoloaika päättyy.

Vs. pelastuspäällikkö Markus Koskela Kanta-Hämeen pelastuslaitokselta kertoo, että siirtymäkauden ajan käytetään vanhoja nuohoustaksoja.

Tähän saakka pelastuslaitokset ovat vastanneet nuohouksen järjestämisestä ja kilpailuttaneet nuohoojat. Nuohooja on velottanut työtehtävistään talonomistajia kiinteiden, pelastuslautakunnan määrittelemien taksojen mukaan.

 

Lakimuutos vapauttaa myös taksat. Nuohoojat voivat jatkossa määritellä itse eri palveluista perimänsä maksut. Maksuihin saattaa olla tulossa muutoksia, kun kilpailu yritysten kesken kiristyy.

Hämeenlinnan läntistä kantakaupunkia nuohoava nuohoojamestari Juha Tuomi miettii, että hintoihin saattaa olla tulossa pienoista tarkistusta. Toisaalta talonomistajat voivat kysyä tarjouksia usealtakin nuohoojalta ja valita sopivan.

– Minä olen 45 vuotta nuohonnut täällä, joten asiakkaat ovat tuttuja ja minä tuttu heille. Kyselevät nyt, että kai jatkan ensi vuonnakin. Eiköhän tutusta nuohoojasta tahdota pitää kiinni, Tuomi pohtii.

 

Uusi järjestelmä antaa myös nuohoojille mahdollisuuden valita asiakkaansa. Tuomi miettii, miten nuohooja mahtaa toimia, jos ensimmäinen asiakas olisi Rengossa ja toinen Hauholla.

– Tuskin on kovin houkuttelevaa edes kilometrikorvauksilla ajaa pitkää välimatkaa. Nykysysteemissä me kuljemme talo talolta tiettyä rinkiä eikä matkoihin kulu aikaa, hän valaisee.

Syrjäisiin taloihin tai vaikeasti nuohottaviin kohteisiin saattaa olla vaikea saada nuohoojaa, kun nuohoojat voivat itse valita asiakkaansa.

 

Taksat saattavat jopa laskea tiheästi asutuissa kaupungeissa, mutta vastaavasti syrjäseuduilla nuohoojan käynnistä on mahdollista veloittaa palvelun lisäksi myös matkakulut. Piirinuohousjärjestelmässä matkoista ei ole veloitettu ja palvelutaksat ovat olleet samat ydinkaupungissa ja haja-asutusalueilla.

Kiinteistön omistajalla säilyy edelleen vastuu huolehtia, että hormit on nuohottu vakituisesti asutussa talossa kerran vuodessa ja loma-asunnossa kolmen vuoden välein. Pelastusviranomaisella on valvontavastuu, muttei enää nuohouksen järjestämisvastuuta.

 

Nuohoojilla on oltava nuohousalan pätevyys eli ammattitutkinto. Nuohoojamestari Juha Tuomi neuvoo kiinteistön omistajia ottamaan selvää, että nuohooja on nuohousalan keskusliiton jäsen.

– Keskusliiton jäsenillä on käytössään Omanuohooja-tunnus, joka takaa nuohoojan pätevyyden, laatutakuun ja ammattimaisen nuohoustyön, opastaa Juha Tuomi. HäSa

Päivän lehti

26.2.2020