Kanta-Häme

Piispa: Uskontokuntia saatetaan syyttää syrjinnästä, jos avioliittolaki menee läpi

Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen uskoo, että sukupuolineutraalin avioliittolain hyväksymisellä olisi välillisesti suuri merkitys kirkon toimintaan. Häkkinen otti asiaan pyynnöstä kantaa sen jälkeen, kun Lännen Media julkaisi torstaina Suomen pääministerin Alexander Stubbin (kok) kirjeen tasa-arvoisen avioliittolain puolesta.

– Avioliittolain muuttaminen esitetyllä tavalla ei suoraan vaikuta kirkkoon, mutta välillisesti sillä on suuri merkitys muuttaessaan avioliiton olemuksen toisenlaiseksi kuin se on tähän asti ymmärretty niin kirkossa kuin yhteiskunnassa. Tilanne johtaisi kahteen erilaiseen avioliittokäsitykseen, Häkkinen kommentoi Stubbin kirjettä.

Ruotsissa avioliittolaki muuttui huhtikuussa 2009. Noin puoli vuotta myöhemmin kirkko salli samaa sukupuolta olevien vihkimisen. Häkkisen mukaan on selvää, että avioliittolain muuttaminen loisi kirkolle paineita samaa sukupuolta olevien vihkimiselle myös Suomessa.

– Paineita vihkimiskäytännön muuttamiseen nousisi sekä kirkon sisältä että varsinkin muun yhteiskunnan puolelta. Tähän myös eduskunnan lakivaliokunta on kiinnittänyt mietinnössään huomiota ja pohtii, seuraako siitä jollain aikavälillä kysymys, tuleeko vihkimisoikeus lainkaan säilyttää uskonnollisilla yhdyskunnilla.

Päätös vaatisi kirkossa kolmen neljäsosan enemmistön

– Vihkimiskäytännön muutos vaatisi kirkolliskokouksen päätöksen, johon edellytetään kolmen neljäsosan määräenemmistöä. En usko, että tällainen yksimielisyys tässä asiassa olisi kirkolliskokouksessa saavutettavissa.

Minkälaisia mahdollisuuksia ja uhkia näette kirkon kannalta siinä, että sukupuolineutraali avioliittolaki menisi läpi perjantaina eduskunnassa?

– Kirkolla on edessään vaikea prosessi. Avioliittolain muuttaminen jakaa vahvasti niin yhteiskuntaa kuin kirkkoakin. Kirkolla on kolme vaihtoehtoa: 1) Kirkko säilyttää vihkioikeutensa nykyisin edellytyksin. 2) Kirkko luopuu vihkioikeudestaan. Tällöin joudutaan ratkaisemaan, siunataanko sekä hetero- että homoavioliitot. 3) Kirkko säilyttää vihkioikeutensa ja laajentaa käsitystään avioliitosta Ruotsin kirkon tapaan käsittämään myös samaa sukupuolta olevien suhteen.

Häkkisen mukaan huolta on aiheuttanut myös se, mitä seurauksia avioliittolain muuttamisella olisi kirkon mahdollisuuteen opettaa julkisesti avioliittokäsityksensä mukaisesti.

– Esimerkit muualta maailmalta ovat nostaneet esille tämän huolenaiheen. Myös lakivaliokunta toi tämän esille arvioidessaan, että uskonnolliset yhdyskunnat saattavat joutua syrjittyyn asemaan tai niihin kohdistetaan syrjintäväitteitä opetuksensa ja vihkimiskäytäntönsä vuoksi.

Oli eduskunnan päätös mikä tahansa, Häkkinen toivoo toista kunnioittavaa ja rakentavaa suhtautumista eri mieltä oleviin ihmisiin.

– Tätä haluan erityisesti painottaa. Jokaisen tehtävä on rakentaa yhteyttä.

Häkkinen sanoo olevansa nykyisen avioliittolain ja avioliittokäsityksen kannalla. (LM-HäSa)