Kanta-Häme

Pistevirsikirjat saapuivat kirkkoon

Hämeenlinna-Vanajan seurakunta on hankkinut seurakuntalaisten käyttöön kolme Näkövammaisten keskusliiton julkaisemaa virsikirjaa, joiden tekstit on painettu pistekirjoituksella.

Niiden avulla sokeat voivat osallistua helpommin jumalanpalveluksiin ja kirkollisiin toimituksiin. Kirjat sijoitetaan Hämeenlinnan ja Vanajan kirkkoihin. Yksi virsikirjoista on lainakappale, jota voi pyytää tilaisuuksiin, joissa pistekirjoitustaitoisia näkövammaisia on läsnä. Lainakappaletta voi tiedustella päivystävältä papilta kirkkoherranvirastosta.

Aivan pienestä teoksesta ei ole kyse, sillä virsikirja muodostuu 12 kierresidotusta osasta. Ne sisältävät virsien 1–632 lisäksi myös jumalanpalvelusliitteen numeroidut jumalanpalvelus- ja toimituslaulut sekä pelkistetyt messun, lapsen kasteen, avioliittoon vihkimisen ja hautaan siunaamisen kaavat. Kaikkien osien kuljettamiseen vaaditaankin suurehko laatikko.

Virsikirjojen hankinta on osa kirkon saavutettavuusohjelmaa, jolla tavoitellaan kaikkien ihmisten yhdenvertaista mahdollisuutta osallistua ja olla osallisina riippumatta heidän erilaisista ominaisuuksistaan. Niteissä on isotekstiset sisällysluettelot ja virsinumeroiden tarrat, joiden avulla pistekirjoitusta taitamaton voi avustaa oikean virren löytymisessä. (HäSa)

Päivän lehti

29.11.2020

Fingerpori

comic