Kanta-Häme

Pitääkö nimetä uusi tilapäinen valiokunta?

Kaupunginhallituksen luottamusta pohtineen tilapäisen valiokunnan esityksen toinen kohta ei välttämättä avaudu tavalliselle sukankuluttajalle.

Mitä tarkoittaa käytännössä ”Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi, että tilapäinen valiokunta on siirtänyt toimivaltaansa kuulumattoman Lulu Rannetta koskevan kuntalain 40 §:n mukaisen harkinnan kaupunginhallitukselle”? Tarvitaanko taas tilapäinen valiokunta, kaupunginlakimies Merja Korhonen?

– Uutta tilapäistä valiokuntaa ei tarvita. Tilapäisen valiokunnan tehtävänä on ollut arvioida, nauttiiko kaupunginhallitus kaupunginvaltuuston luottamusta. Harkinta on luonteeltaan poliittista, mutta sitä sitovat hyvän hallinnon periaatteet.

Tilapäisen valiokunnan tehtäviin ei ole kuulunut arvioida luottamushenkilön mahdollista virheellistä menettelyä luottamustoimessa.

– Valiokunnan esityksessä on perusteltu, että kaupunginhallituksen luottamuksen menetys johtuu sekä Kari Ilkkalan (ps.) että Lulu Ranteen (ps.) toiminnasta. Yksilöinti on ollut tarpeen, jotta syyttömät kaupunginhallituksen jäsenet välttyisivät leimautumiselta.

Tuleeko tämän esityksen perusteella kaupunginhallituksen harkintaan esitys Ranteen mahdollisesta pidättämisestä luottamustoimista?

– Kuntalain 40 §:n mukaan jos luottamushenkilön voidaan todennäköisin perustein epäillä syyllistyneen toimessaan virkarikokseen tai muuten menetelleen siinä velvollisuuksiensa vastaisesti, kaupunginhallituksen on vaadittava asianomaiselta selvitys, sekä tarvittaessa ilmoitettava asiasta valtuustolle. Se voi päättää luottamushenkilön toimesta pidättämisestä tutkimuksen tai oikeudenkäynnin ajaksi. Valtuuston puheenjohtaja voi tehdä väliaikaisen päätöksen.

Mitä tapahtuu kaupunginhallituksen konsernijaostolle, jos kaupunginhallitus saa potkut?

– Konsernijaoston toimikausi on enintään kaupunginhallituksen kauden pituinen. Mikäli kaupunginhallitus erotetaan, konsernijaosto valitaan myös uudelleen. Valinta on varauduttu tekemään toukokuun valtuuston kokouksessa. HÄSA

Päivän lehti

25.10.2020

Fingerpori

comic