Kanta-Häme

Pitkiin pätkiin palkataan päteviä

 

Hämeenlinnan alakoulujen 22 pitkäaikaisesta sijaisesta 19 on tällä hetkellä kelpoisia luokanopettajan tehtäviin. Kelpoisuudella tarkoitetaan sitä, että sijainen on suorittanut opettajantehtäviin vaadittavan tutkinnon loppuun.

Ensisijaisesti sijaisiksi etsitään aina opettajia, jotka ovat kelpoisia. Yllättävissä tilanteissa se ei kuitenkaan välttämättä onnistu.

– Jos sijaiseksi lupautunut opettaja saa kesän aikana pidemmän sijaisuuden tai viran, sijaisen haku menee niin myöhäiseksi, että kelpoinen opettaja on lähes mahdoton löytää, opetuspalveluiden palvelujohtaja Mika Mäkelä sanoo.

Tavoitteena pitkäaikaisuus

Tänä lukukautena Hämeenlinnassa ei ole vielä syntynyt tilannetta, jossa yhden opettajan sijainen vaihtelisi tiheään tahtiin. Yleensä ongelmat tulevat kuitenkin vasta lukuvuoden aikana, täysin yllättäen. Tavoite on kuitenkin aina se, että sijainen olisi mahdollisimman pitkäaikainen.

– Sijaisuuden pituutta on välillä mahdoton ennustaa etukäteen, jos vaikka opettajan sairausloma venyy. Jos sijaiselle on luvattu vaikka aluksi muutaman viikon sijaisuus, ei sama sijainen välttämättä olekaan enää käytettävissä, kun uusi sijaisuuspätkä alkaisi, Mäkelä sanoo.

Mäkelän mukaan on valitettavaa, jos sijaisia on lukuvuoden aikana useita. Pedagogisesti olisi tärkeää, että sijaiset eivät vaihtuisi kovin tiuhaan.

– Pitkäaikainen opettaja vaikuttaa oppimistuloksiin myönteisesti. Hän voi myös luoda oppilaisiin luottamuksellisen suhteen ja olla kasvattajan roolissa. Lyhytaikaisesti se on vaikeaa, Mäkelä sanoo.

Lyhyisiin pätkiin usein eläkeläinen

Lyhyisiin sijaisuuksiin on lisäksi todella vaikea saada kelpoisia opettajia. Yleensä koulut käyttävät sijaisten palkkaamisessa omia verkostojaan. Yleisin tapa hankkia lyhytaikainen sijainen on palkata jo eläkkeelle jäänyt opettaja.

Hämeenlinnan alakoulun rehtoreiden mukaan hyvien sijaisten saaminen lyhyisiin pätkiin on vaikeutunut huomattavasti opettajankoulutuksen siirryttyä Hämeenlinnasta Tampereelle. Vaikka OKL:sta tulleet sijaiset eivät olleet vielä kelpoisia, he ovat usein motivoituneita ja orientoituneita opettajan tehtäviin.

Osa alakouluista käyttää sijaisten hankinnassa myös seuturekry-järjestelmää, jossa opettajan kelpoisuuden saaneita ei juuri ole.

– Lyhytaikaiset sijaisuudet hoidetaan usein myös ihan sisäisillä järjestelyillä, että yksi opettaja opettaa kahta luokkaa, Mäkelä sanoo. (HäSa)

Päivän lehti

21.10.2020

Fingerpori

comic