Kanta-Häme Hämeenlinna

Pohjantähden yhtiökokouksen rikostutkinta käynnistyy uudelleen

Apulaisvaltakunnansyyttäjä kumosi kihlakunnansyyttäjän vanhan päätöksen tutkinnan rajoittamisesta. Poliisi avaa uudelleen mahdollisten väärennös-, salassapito-, henkilörekisteririkosten tutkinnan.
Pohjantähden vanha hallitus, joka erotettiin kokonaan, istui mietteliäänä ylimääräisestä yhtiökokouksessa vuonna 2017.

Valtakunnansyyttäjänvirasto on määrännyt poliisin jatkamaan Pohjantähden ylimääräisen yhtiökokouksen rikostutkintaa.

Apulaisvaltakunnansyyttäjän päätöksellä poliisi jatkaa nyt rikostutkintaa mahdollisista väärennös-, salassapito-, henkilörekisteririkoksista, jotka kihlakunnansyyttäjä rajasi tutkinnasta viime vuoden elokuussa. Päätös ei koske poliisin lopettamaa vakuutusyhtiörikoksen tutkintaa.

Finanssivalvonta Fiva, joka alun perin teki myös rikosilmoituksen yhtiökokouksen tapahtumista, kanteli kihlakunnansyyttäjän päätöksestä valtakunnansyyttäjänvirastoon.

 

Rikostutkinnassa on kyse tapahtumista ennen Pohjantähden ylimääräistä yhtiökokousta, joka pidettiin lokakuussa 2017. Fiva pyysi kokouksen jälkeen poliisia tutkimaan, onko yhtiökokoukseen liittyen syyllistytty väärennös-, salassapito-, henkilörekisteri- tai vakuutusyhtiörikoksiin.

Epäily vakuutusyhtiörikoksesta perustui siihen, että valtakirjoja jakamalla olisi kierretty Pohjantähden yhtiöjärjestyksen äänileikkuria.

Kun tutkinta viime vuonna käynnistyi, kihlakunnansyyttäjä rajoitti heti tutkintaa kustannusperusteisesti. Asianomistajia olisi ollut tuhansia ja mahdolliset rikokset eivät olisi olleet vakavia. Poliisi tutki vielä epäilyä vakuutusyhtiörikoksesta, mutta lopetti sen tutkinnan viime lokakuussa.

Epäily vakuutusyhtiörikoksesta perustui siihen, että valtakirjoja jakamalla olisi kierretty Pohjantähden yhtiöjärjestyksen äänileikkuria. Poliisin mukaan rikoksen tunnusmerkit eivät täyttyneet.

Salassapito- ja henkilörekisteririkoksissa kyse on yhtiön asiakasrekisterin mahdollisesta väärinkäytöstä. Keskinäisessä vakuutusyhtiössä asiakkaat ovat myös osakkaita, joilla on oikeus vaatia ylimääräinen yhtiökokous koolle ja äänestää yhtiökokouksissa.

 

Pohjantähden osakkaat vaativat vuonna 2017 ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumista. Kokouksessa vaihdettiin ylivoimaisella äänten enemmistöllä yhtiön koko hallitus.

Pohjantähti on yhtiökokouksesta lähtien ollut Fivan hampaissa. Fiva nimitti Pohjantähteä valvomaan asiamiehen, jonka palkkion yhtiö joutuu maksamaan. Finanssiyhtiöitä valvova viranomainen on puuttunut myös yhtiön hallituksen kokoonpanoon.

Pohjantähden vanha toimitusjohtaja erotettiin, kun ylimääräistä yhtiökokousta vaadittiin koolle. Yhtiökokouksen jälkeen uudeksi toimitusjohtajaksi valittu Pekka Määttä joutui eroamaan viime kesäkuussa. Nykyinen toimitusjohtaja Aki Kiiliäinen otti tehtävän vastaan lokakuussa.

Pohjantähden hallituksella on niin ikään ollut kolme puheenjohtajaa kahden viime vuoden aikana.

Pohjantähti korostaa tiedotteessaan, että tutkinta kohdistuu pieneen määrään henkilöitä, ei yhtiöön. Pohjantähden mukaan sen selvitykset kertovat, että asiakastietoja ei ole vuotanut yhtiön ulkopuolelle. Kyse ei niin ikään ole terveystiedoista tai muista arkaluonteisista tiedoista.

Pohjantähden hallituksen puheenjohtaja Kari Kaartinen sanoo, että Pohjantähti on tehnyt omia selvityksiä ja korjauksia. Se seuraa tutkintaa ja tarvittaessa auttaa poliisia.

– Tämän tyyppinen julkisuus ei ole tavoitteemme. Meillä on näkemys, että tämä on saatava vietyä loppuun saakka, jotta voimme katsoa eteenpäin eikä taaksepäin, sanoo Kaartinen. HÄSA

 

Kokouksessa kammarille

Vakuutusyhtiö Pohjantähden osakkaista yli 10 prosenttia vaati ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumista syyskuussa 2017.

Kokouksen aiheeksi ilmoitettiin uuden hallituksen valinta.

Yhtiökokous valitsi ylivoimaisella äänten enemmistöllä uuden hallituksen lokakuussa.

Hallitus valitsi heti uudeksi toimitusjohtajaksi Pekka Määtän.

Finanssivalvonta julkaisi viime toukokuussa päätöksen, josta se salasi suurimman osan.

Pohjantähteä valvomaan nimettiin asiamies.

Määttä joutui eroamaan kesäkuussa.

Elokuussa selvisi, että Finanssivalvonta on tehnyt rikosilmoituksen Pohjantähden yhtiökokouksesta.

Kihlakunnansyyttäjä rajasi päätöksellään rikostutkintaa elokuussa.

Lokakuussa poliisi lopetti koko rikostutkinnan.

Finanssivalvonta kanteli kihlakunnansyyttäjän elokuun päätöksestä valtakunnansyyttäjälle tämän vuoden helmikuussa.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä kumosi kihlakunnansyyttäjän päätöksen maaliskuussa.

 

Uutinen on päivitetty kauttaaltaan uusilla tiedoilla 20.3.2019 klo 16.30