Kanta-Häme

Pohjantähti löytää kasvua

– Meillä menee tosi hyvin, mutta älkää kertoko kilpailijoille, Pohjantähden toimitusjohtaja Eero Ylä-Soininmäki sanoo.

Vakuutusyhtiö Pohjantähden markkinaosuus, asiakkaiden määrä ja maksutulot kasvoivat. Tulos olisi parantunut, mutta laskuperustekoron pudotus ja todennäköisesti hyvin tilapäiset arvonalennukset söivät tulosta.

– Olemme päässeet lukuihin, joihin olemme vuosikymmeniä tottuneet. Uusmyynti kasvoi yli kymmenen prosenttia.

Hyvät tulokset ovat kasvattaneet Pohjantähden vakavaraisuutta. Yhtiöllä on nyt toimintapääomaa noin kolme kertaa enemmän kuin laki määrää. Samaan aikaan se on maksanut pois 8 miljoonaa euroa takuupääomaa. Takuupääomaa on enää vajaa 200 000 euroa, joka myytiin pieninä paloina asiakkaille.

Hyvää palvelua, ei yt-neuvotteluja

Toimitusjohtaja Ylä-Soininmäki kiittää myös kilpailijoita yhtiön hyvästä menestyksestä.

– Kilpailijamme jättävät meille tilaa ohjaamalla asiakkaita nettiin, puhelinpalveluun ja ajanvaraustoimintojen taakse. Kiireiset ihmiset arvostavat asiantuntevaa apua.

Suuret vakuutusyhtiöt eivät leikanneet rajulla kädellä henkilöstönsä määrää. Pohjantähdessä ei ole vähennetty työntekijöiden määrää yt-neuvotteluilla.

– Yhtiön johto on irtisanomisten sijaan valinnut työn tehostamistoimet ja hyvän palvelun vahvistamisen keinoiksi menestyä, Ylä-Soininmäki sanoo.

Hänen mukaansa yrityksen menestys perustuu henkilöstön osaamiseen, sitoutumiseen ja työmotivaatioon.

– Pikku hiljaa alkaa olla myös asiakkaille tärkeää, miten työnantajana toimitaan. Siksi asiakkaiden pysyvyys on meillä hieman parempi kuin naapureilla.

Hämeenlinnalaisella Pohjantähdellä on tällä hetkellä noin 330 työntekijää. Viime vuonna sen henkilöstön määrän kasvu pysähtyi ja hieman jopa laski.

– Oletamme, että henkilöstömme määrä lähtee pikku hiljaa vähenemään. Kaikkien eläkkeelle siirtyvien tilalle ei tarvitse ottaa uusia työntekijöitä.

Ylä-Soininmäki kertoo, että rutiinitöiden määrää vähentää yhteiskunnan asioinnin sähköistyminen. Kun yhä useammat asiat hoidetaan sähköisesti, myös vakuutusyhtiölle entiset paperiasiakirjat tulevat sähköisessä muodossa.

– Tarvitaan toimenkuvien laajentamista, jotta työntekijät pystyvät työllistymään uudelleen yhtiössä.

Henkiyhtiöstä lupahakemus

Vahinkovakuutusyhtiö Pohjantähti perusti viime vuonna oman henkivakuutusyhtiön. Henkivakuutusyhtiö Pohjantähdellä on 4,5 miljoonan euron osakepääoma. Sen liiketoimintaan on haettu lupaa Finanssivalvonnalta.

Pohjantähti joutuu paraikaa täydentämään ja muuttamaan lupahakemustaan. Pelisäännöt ovat jo osittain muuttuneet. Tavoitteena oli, että yhtiö aloittaa vakuutusten myynnin tämän vuoden aikana.

– Tavoitteena on edelleen, että ensimmäiset vakuutukset myönnettäisiin tänä vuonna. Tulevaisuudessa on samantekevää, ovatko ne myönnetty tänä vuonna tai ensi vuoden alussa, Ylä-Soininmäki sanoo. (HäSa)