Kanta-Häme

Pohjavesialueita tutkitaan Lopella

Lopen Iso-Malvan, Pikku-Punelian ja Pitkälammin pohjavesialueilla ryhdytään selvittämään geologista rakennetta ja pohjavesiolosuhteita.

Kaksivuotisen hankkeen ensimmäisen vaiheen maastotyöt alkavat huhtikuun alussa, ja tulokset valmistuvat loppuvuodesta. Tutkimukset sijoittuvat Läyliäisten itäpuolelle Nummensyrjän ja Karhulankulman väliselle harjualueelle.

Vuonna 2018 tutkitaan harjualuetta luoteeseen aina Kaartjärven eteläpuolelle saakka.

Tutkimusalueella tehdään kairauksia, painovoimamittauksia ja maatutkaluotauksia. Painovoimamittausten aikana maastossa liikkuu jalkaisin 2–3 henkilön mittausryhmä.

Maatutkaluotauksia tehdään yhden päivän ajan vetämällä tutkimuslaitteistoa maastoauton perässä hyödyntämällä olemassa olevia tieuria.

Tutkimusten avulla hankitaan uutta tietoa tutkimusalueen pohjaveden virtaussuunnista ja virtausta ohjaavista kalliokynnyksistä, pohjaveden korkeustasoista sekä maaperän kerrosrakenteista.

Lisätieto palvelee maankäytön suunnittelua, pohjaveden suojelua sekä Riihimäen seudun tulevaisuuden vedenhankinnan turvaamista.

Geologinen rakenneselvitys on Geologian tutkimuskeskuksen, Hämeen ELY-keskuksen ja Riihimäen Veden yhteistyöhanke. Tutkimusten käytännön toteutuksesta vastaa Geologian tutkimuskeskus. HÄSA

Päivän lehti

18.9.2020

Fingerpori

comic