Kanta-Häme

Pohjavesien suojelusuunnitelmaan voi ottaa kantaa

Keväällä 2016 valmistuu kaikki Hämeenlinnan ja Hattulan pohjavesialueet sisältävä suojelusuunnitelma, jollaista ei koskaan aiemmin ole tehty.

Suojelusuunnitelmaan on koottu pohjavesialueiden olemassa olevat pohjavesitutkimukset ja tiedot pohjavesialueiden mahdollisista riskikohteista.

Merkittävimmät riskikohteet pohjavesialueilla liittyvät mm. pilaantuneen maaperän kohteisiin kuten vanhoihin kaatopaikkoihin, maanalaisiin öljysäiliöihin, polttoaineiden jakeluasemiin, maa-ainesten ottoon, tieliikenteeseen ja tienpitoon. Lisäksi maanviljely, metsä- ja kotieläintalous, jätevedet sekä maalämpöjärjestelmät aiheuttavat riskejä pohjavedelle.

Uutta pohjavesien suojelusuunnitelman päivityksessä on pohjavesivaikutteisten luontotyyppien kartoitus ja kolmannen luokan pohjavesialueiden tarkastelu. Luokituksiin on luvassa muutoksia, joista päättää ELY-keskus.

Hämeenlinnan kaupungin viranomaispalvelujen, Hämeen ELY-keskuksen, Hämeenlinnan seudun Vesi Oy:n, Hattulan kunnan ja Hämeen liiton rahoittamassa hankkeessa pohjavesien suojelusuunnitelman päivityksen on koostanut Ramboll Oy Pekka Onnila työryhmineen.

Suojelusuunnitelma on asukkaiden kommentoitavissa Otakantaa.fi -palvelussa 10.4.2016 asti. HÄSA