Kanta-Häme

Pohjavesipaikoilla kairataan Ahvenistolla ja Hattelmalanharjulla

Pohjavesialueiden geologista rakennetta ja pohjavesiolosuhteita selvitetään Ahvenistolla ja Hattelmalanharjulla.

Hydrogeologisen rakenneselvityksen, painovoimamittausten ja kairausten avulla saadaan uutta tietoa pohjaveden virtausta ohjaavista kalliokynnyksistä, pohjaveden korkeustasoista ja virtaussuunnista sekä maaperän kerrosrakenteista.

Maastotyöt alkavat marraskuussa ja jatkuvat vuoden loppuun saakka. Selvitys valmistuu huhtikuussa 2013.

Alueella tehdään kairauksia kallioperään saakka 15 pisteessä. Kallioperän syvyyttä ja irtomaalajikerroksen paksuutta tutkitaan lisäksi painovoimamittauksin ja maatutkaluotauksin. Paikoille asennetaan myös pohjaveden havaintoputket.

Tutkimuksia tehdään taajama-alueella, joten mittausryhmä liikkuu myös kaduilla. Maatutkaluotauksia tehdään vetämällä tutkimuslaitteistoa maastoauton perässä tieuria pitkin. Kaikki tutkimukset tehdään niin, että niistä on mahdollisimman vähän haittaa maanomistajille ja ympäristölle.

Tutkimuksista saatava lisätieto palvelee Hämeenlinnan vedenhankinnan turvaamista, maankäytön suunnittelua sekä pohjaveden suojelua. Uuden tiedon avulla voidaan tarkistaa nykyisiä pohjavesialueiden rajauksia sekä ohjata kaavoitusta ja rakentamista alueille, joilla riskit pohjavedelle ovat pienemmät.

Tutkimuksia tekevät Geologian tutkimuskeskus yhteistyössä HS-Veden ja Hämeen ely-keskuksen kanssa. (HäSa)

Päivän lehti

8.4.2020