Kanta-Häme

Poissaolot lisääntyneet rajusti kotihoidossa

Vanhusten kotihoidon työntekijöiden sairauspoissaolot lisääntyivät huomattavasti Janakkalassa viime vuonna vuoteen 2014 verrattuna. Vakituisten työntekijöiden sairauslomapäivät lisääntyivät 1075:stä 1264:een.

Vielä paljon enemmän lisääntyi poissaolo kuntoutustuen takia: vuonna 2014 kotihoidossa oli 20 poissaolopäivää sen takia, mutta viime vuonna 463.

Vanhustyön johtaja Eija Kangasmaa pitää poissaolojen kasvua merkittävänä. Asiaan ollaankin puuttumassa.

– Aiomme perustaa niin sanotun resurssipoolin, joka muodostetaan omista työntekijöistämme.

Resurssipooli on vasta työnimi. Hämeenlinnassa vastaavaa toimintaa sanotaan liikkuvaksi tiimiksi.

Resurssipoolin ideana on, että osa kotihoidon työntekijöistä toimii vakituisesti sijaisina. Näin voidaan vähentää sitä toimintamallia, että omahoitajat joutuvat ottamaan lisäasiakkaita toisten työntekijöiden poissaolojen takia.

– Tällä pyritään lisäämään työhyvinvointia, Kangasmaa sanoo. Tavoitteena on siis, että sairauspoissaolot näin vähenisivät.

Resurssipooliin on tarkoitus siirtää noin seitsemän työntekijää. Kiinnostusta uudenlaiseen tehtävään on Kangasmaan mukaan ainakin jonkin verran.

– Toiset lähihoitajat ja sairaanhoitajat toimivat mieluiten omahoitajina, mutta osa työskentelee mieluusti varahenkilöinä.

Resurssipoolin toiminta aiotaan aloittaa tämän kevään aikana.

Resurssipoolin käyttämisen tarkoituksena on myös säästää rahaa, sillä Seuturekryn sijaisten käyttämistä voidaan näin vähentää. Kangasmaa sanoo, että Seuturekrya kuitenkin tarvitaan jonkin verran myös jatkossa.

Omahoitajillekaan ei voida luvata, etteikö heidän tarvitsisi jatkossa lainkaan hoitaa myös sairastuneen kollegansa asiakkaita. Mutta ainakin tällaiset vaatimukset vähenevät.

Kangasmaa kertoo, että resurssipoolin muodostamisen mahdollistaa se, että kotihoidon työntekijöiden käytössä on nykyään niin sanottu mobiili toiminnanohjausjärjestelmä (eli tablettitietokoneilla käytettävä järjestelmä).

– Se mahdollistaa uuden toimintatavan ja antaa työntekijälle enemmän aikaa olla asiakkaan kanssa. Se auttaa työnjaossa, tilastoinnissa ja kirjauksissa. Sen avulla resurssia löytyy enemmän, ja työntekijöiden toimistossaoloaika vähenee merkittävästi.

Kangasmaa kertoo, että Janakkalassa pidetään tavoitteena, että yhdellä asiakkaalla kävisi enintään viisi tai kuusi hoitajaa.

Sekin määrä tuntuu suurelta, mutta määrään vaikuttaa se, että monen asiakkaan luona käydään useita kertoja päivässä.

– Resurssipooli parantaa tilannetta siksikin, että entistä useammin vanhuksen luona käy kunnan oma työntekijä.

Kangasmaan mukaan muutosprosessi on vasta alkuvaiheessa, mutta odotukset ovat korkealla.

– Muista kunnista on saatu hyviä kokemuksia.

Vanhusten kotihoidon poissaoloja käsiteltiin torstaina perusturvalautakunnan kokouksessa. Taustalla on vanhusten kotihoitoa koskeva valtuustoaloite, jonka vasemmistoliiton valtuustoryhmä teki viime marraskuussa. HäSa