Kanta-Häme

Poistot pysyvät ennallaan

Riihimäen kaupunki ei lyhennä investointiensa poistoaikaa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi käytössä olevan poistosuunnitelman yksimielisesti maanantai-illan kokouksessaan.

Vuosia jatkunut tilinpäätösten ja poistojen käsittely näyttää jatkuvan edelleen, ainakin, jos demarien Esko Nummelan ennustus toteutuu.

Nummela epäili, että poistosuunnitelmasta valittaneet ja juridisesta oikeudellisuudesta huolta kantaneet valittavat edelleen.

Mikko Lundin (sd.) aiemmin tekemät valitukset on käsitelty jo korkeimmassa hallinto-oikeudessa, joka totesi ettei vuoden 2012 tilinpäätös anna kaupungin taloudesta riittävän oikeaa kuvaa.

Nummela arvosteli jyrkästi tapaa, jolla hallinto-oikeuden päätöstä on tulkittu. Hän totesi, ettei tilinpäätös anna oikeaa kuvaa, koska sen perusteena on liian kevyt poistosuunnitelma. Jotta tilanne korjautuisi, poistosuunnitelmaa olisi muutettava realistisemmaksi.

Kristillisdemokraattien Ismo Portin väänsi valtuutetuille rautalangasta, kuinka kaupungin tilinpäätökset ja poistosuunnitelma ovat täysin kunnossa. Hän korosti, ettei kaupungin poistoaikoja määrää mikään muu taho kuin kaupunki itse.

– Kaupunginvaltuusto palautti poistosuunnitelman tarkastettavaksi ja nyt se on tehty. Sitä ei ole mitään syytä muuttaa. Lisäksi tilinpäätökseen on lisätty hallinto-oikeuden päätöksessä edellytetyt selvitykset siitä, miksi poistosuunnitelmaa on muutettu, Portin sanoi.

Esko Nummela kommentoi Portinille epäilevänsä kuntaliiton tilintarkastajien, työnantajien ja lakimiesten käyneen kesän aikana kuumaa keskustelua. Riihimäen lisäksi koko valtakunnan kuntien talous menisi sekaisin, jos poistosuunnitelmiin puututtaisiin.

Poistosuunnitelman muutostarvetta punnittiin nyt jo toista kertaa kaupunginvaltuustossa. Kesäkuussa valtuusto päätyi palauttamaan asian uudelleen valmisteltavaksi, koska tuolloin vuosia jatkunut valituskierre haluttiin katkaista.

Kaupunginhallitus ei kesän aikana taipunut poistoaikojen muutoksiin, vaan tutkitutti korkeimman hallinto-oikeuden antaman päätöksen kuntaliiton tilintarkastuksen asiantuntijoilla ja juristeilla.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus ja korkein hallinto-oikeus ratkaisivat jo viime talvena Mikko Lundin valituksen johdosta, että poistosuunnitelman mukaan vuoden 2012 tilinpäätös ei anna laissa tarkoitettuja oikeita ja riittäviä tietoja kaupungin taloudesta.

Kuntaliiton asiantuntijat tulkitsivat, ettei oikeus pitänyt muutettua poistosuunnitelmaa lainvastaisena. Hallinto-oikeus hylkäsi vain kaupunginvaltuuston päätöksen vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksymisestä, koska tilinpäätös ei antanut riittävän oikeaa kuvaa kaupungin taloudesta.

Asiantuntijoita kuultuaan kaupunginhallitus ja nyt valtuusto päätyivät pitämään poistosuunnitelman ennallaan.

Räätykänmäen asemakaavan muutos hyväksyttiin, mutta vasta äänestyksen jälkeen äänin 34–8 (yksi tyhjä). Muutos lisäsi alueelle kolme rakennustonttia, joiden sijoittamista viher- ja virkistysalueelle arvosteltiin jyrkästi.

Valtuusto hyväksyi myös kaupungin yleiskaavoitusta varten valmistuneen viheralueohjelman vuosille 2015–2035.

Perheneuvolan perheneuvojan toimi muutettiin viraksi samoin kuin perhepalvelujen sosiaaliohjaajan toimi.

Kaupunki päätti ostaa Työsykkeen osakkeita eli näin kaupungin työterveys siirtyy Työsykkeen hoidettavaksi. Myös mielenterveyskuntoutujien palvelutalosta Inkilänrinteestä ostettiin kaupungille osakkeita. HÄSA

Päivän lehti

4.4.2020