Kanta-Häme

Poliisiauto ryhtyi valvomaan liikennettä

Poliisin on jatkossa entistä helpompi poimia liikennevirrasta esimerkiksi ajokiellossa olevat tai varastetut ajoneuvot.

Hämeen poliisilaitos on muiden poliisilaitosten ohella saanut käyttöönsä rekisterikilpiä lukevat videovalvontalaitteistot.

Järjestelmiä on asennettu sekä tunnuksellisiin että tunnuksettomiin partioautoihin. Henkilöstön koulutus on yhä kesken, ja järjestelmän käyttö laajenee sitä mukaan kuin väki oppii sitä käyttämään.

Hämeen poliisilaitoksen liikennepoliisisektorin johtaja, ylikomisario Jouni Takala sanoo Hämeenlinnassa partioivan muutamia videovalvontalaitteistoilla varustettuja autoja.

Uudessa järjestelmässä on vielä lastentauteja, mutta toimiessaan laitteisto on vallan mainio, kiittelee Takala.

– Kuten kaikissa tietoliikenneyhteyksissä, se vaatii toimivaa verkkoa poliisiautosta ulkomaailmaan. Tämä on haavoittuvin osuus tällä hetkellä, hän sanoo.

Kuvaa, tunnistaa ja vertaa

Toimiessaan järjestelmä on kuitenkin Takalan mukaan todella nopea, mikä helpottaa partion työtä selvästi.

– Arkityössä emme pysty millään seuraamaan kaikkia vastaantulevia ajoneuvoja. Ongelmat tulevat ilmi siinä vaiheessa, kun ajoneuvo pysäytetään. Järjestelmän ansiosta poliisiauto tekee tavallaan töitä jatkuvasti.

Järjestelmä tunnistaa liikennevirrasta autojen rekisterikilpiä ja vertaa niitä eri tietojärjestelmistä koostettuun listaan. Laite hälyttää, kun sen automaattisesti lukema rekisteritunnus löytyy listalta. Vastaavaa tekniikkaa on hyödyntänyt myös Tulli.

Seurantalistalla ovat tiedot ajokiellossa olevista, liikennekäytöstä poistetuista ja muutoin käyttökiellossa olevista ajoneuvoista sekä ajoneuvoista, joista ei ole maksettu ajoneuvoveroa. Lisäksi laite hälyttää, mikäli varastettu ajoneuvo tunnistetaan liikenteestä.

Laitteistokokonaisuuteen sisältyvän videovalvontakameran avulla voidaan lisäksi kuvata esimerkiksi vaaralliset ohitukset tai punaista päin ajot. Nopeusvalvonnassa voidaan hyödyntää keskinopeusmittaria.

Laitteet saatiin lahjoitusvaroin

Ympäri maata jaettavat videovalvontalaitteistot on hankittu Liikennevakuutuskeskuksen ja liikenteen turvallisuusvirasto Trafin tekemän lahjoituksen turvin. Sanomalehti Pohjalaisen mukaan lahjoituksen arvo oli 140 000 euroa.

Laitteistot eivät siis tule maksamaan Hämeen poliisilaitokselle mitään?

– Alkusysäys eli kehitystyö ja ensimmäiset laitehankinnat kuuluvat lahjoitukseen, mutta jatkossa laitehankinnat ja kouluttaminen jäävät paikallisten poliisilaitosten kontolle.

Paitsi että autoihin kytketty videovalvontalaitteisto lisää merkittävästi kiinnijäämisriskiä, toivotaan poliisissa, että järjestelmillä olisi myös ennaltaehkäisevä vaikutus.

– Laitteen yleistyessä ihmiset tulevat ehkä kiinnittämään enemmän huomiota siihen, että autot on katsastettu ja ajoneuvoverot maksettu, Takala sanoo.

Takala uskoo laitteiden määrän tulevaisuudessa lisääntyvän. Sitä hän ei kuitenkaan uskalla arvioida, onko videovalvontalaitteisto tulevaisuudessa vakiovaruste jokaisessa poliisiautossa. (HäSa)

Menot