Kanta-Häme Helsinki

Poliisihallitus esittää eri enimmäispituuksia toimintavalmiusajalle eri puolilla Suomea: Hämeenlinnassa poliisi paikalle 18 minuutissa

Lyhin enimmäisaika olisi 11 minuuttia, pisin 55 minuuttia. Aika mitattaisiin vain kiireellisistä tehtävistä.
Kuva: Sara Aaltio
Kuva: Sara Aaltio

Poliisihallitus esittää, että enimmäispituus poliisin toimintavalmiusajalle olisi jatkossa eripituinen eri osissa maata.

Toimintavalmiusajalla tarkoitetaan aikaa, joka poliisipartiolla kuluu kohteeseen pääsemissä siitä kun se on saanut tehtävän hätäkeskukselta.

Esityksen mukaan Suomen kunnat jaettaisiin riskialueisiin viisiportaisella asteikolla. Lyhin toimintavalmiusaika olisi yli 120  000 asukkaan kaupungeissa, joissa enimmäisaika kohteeseen pääsemiselle olisi 11 minuuttia.

Tätä seuraisivat kaupunkimaiset kunnat (18 minuuttia), taajaan asutut kunnat (30 minuuttia) ja maaseutumaiset kunnat (35 minuuttia). Pisin enimmäisaika, 55 minuuttia, olisi maaseutumaisissa kunnissa, joissa on alle 50 kiireellistä tehtävää vuodessa.

Määritelmien perusteella Hämeenlinna kuuluisi kaupunkimaisten kuntien luokkaan, jolloin lyhin toimintavalmiusaika olisi 18 minuuttia.

Poliisin tehtävät jaetaan kolmeen kiireellisyysluokkaan. A-luokka on kaikkein kiireellisin, ja nämä tehtävät on hoidettava välittömästi. B-luokan tehtävä pyritään hoitamaan viipymättä, mutta se voi myös odottaa. C-luokassa ovat kiireettömät tehtävät.

Tähän asti poliisin toimintavalmiusaikaa on mitattu A- ja B-luokan tehtävien osalta. Poliisihallitus esittää, että aikaa mitattaisiin jatkossa pelkkien A-luokan tehtävien osalta, koska niissä poliisin kyky nopeaan toimintaan korostuu.

Poliisihallituksen esityksen mukaan enimmäisaika olisi alitettava 80 prosentissa tehtävistä.

Päivän lehti

4.8.2020