Kanta-Häme

Poliisikorkeakoulu säilyttänyt suosionsa

Tampereen Hervannassa sijaitsevan poliisiammattikorkeakoulun tutkintouudistus on vaikuttanut vain vähän ammatin houkuttelevuuteen ja hakijamääriin.

Koulutusjohtaja Petri Alkiora kertoo, että ensimmäinen hakujakso uuteen tutkintoon alkoi tammikuussa ja kuukauden aikana hakemuksia tuli yli 900. Huhtikuussa päättyneellä toisella hakujaksolla hakijoita oli jo yli tuhat. Koulutukseen hyväksyttiin vain 80 parasta.

– Kova kilpailu on säilynyt kaikesta huolimatta. Se on hyvä asia koulutuksen kannalta, koska silloin sisään pääsevät opiskelijat ovat aidosti motivoituneita, Alkiora sanoo.

Poliisin perustutkinto muutettiin vastaamaan yleisen ammattikorkeakoulutuksen tasoa kuluvan vuoden alussa. Valmistuvat poliisit suorittavat nyt alemman korkeakoulututkinnon lopputyön kolmessa vuodessa, ja opintoihin sisällytetään enemmän teoriaa sekä tutkimusopintoja. Lisäksi poliisiopiskelijat pääsevät puolentoista vuoden opiskelun jälkeen vuoden mittaiseen työharjoitteluun.

Teoriaa tietotulvan käsittelemiseen

Koulutusjohtaja Alkioran mukaan teoriaopintojen lisääminen ei tarkoita käytännön kurssien karsimista. Hänen mielestään poliisin työnkuva on nykyaikana muuttunut niin, että työssä on kyettävä yhä enemmän seuraamaan, käsittelemään ja arvioimaan rikosten ja muiden tehtävien tuottamaa tietotulvaa. Teoriakursseilla on tarkoitus keskittyä näiden taitojen kehittämiseen ja johtopäätösten tekemiseen.

– Meillä on tästä huolimatta edelleen opetusohjelmassa käytännön kursseja, joilla harjoitellaan käyttämään muun muassa radiopuhelinta, käsirautoja ja alkometriä. Työssä pärjääminen on koulutuksessa edelleen tärkeää, Alkiora sanoo.

Tutkinnon uudistaminen aiempaa teoreettisempaan suuntaan on muuttanut myös hieman alalle hakeutuvien ihmisten joukkoa. Alkioran mukaan erityisesti keväällä järjestetyssä toisessa hakujaksossa oli paljon erityyppisiä hakijoita, joista osa oli kiinnostuneempia ammattikorkeakouluopinnoista kuin punnerruksista. Asiaa seurataan myös tulevissa valintakokeissa.

Säästöt vaikuttavat etuihin

Vuoden alussa uudistettiin poliisiammattikorkeakoulun hakumenettely. Poliisikoulu ei ole mukana korkeakoulujen yhteishaussa, vaan opintoihin on jatkuva haku. Vuosi jaetaan hakujen suhteen kolmeen suomenkieliseen hakujaksoon ja yhteen ruotsinkieliseen hakujaksoon.

Jokaisen hakujakson päätteeksi järjestetään valintakoe. Uusia opiskelijoita aloittaa tammikuussa, huhtikuussa ja lokakuussa.

Uudistusten mukana poliisiopiskelijoiden etuisuudet poistettiin. Aikaisemmin opiskelijoille tarjottiin muun muassa ilmainen asunto ja ruokailu, jotta keskittyminen opintoihin voisi olla täysipainoista. Nyt opiskelijoiden on tultava toimeen opintotuella.

Alkiora suhtautuu muutoksiin tyynesti. Hänen mielestään muutosten tuleminen on ollut tiedossa jo kauan. Hänen mukaansa etuuksien poistossa kyse on paitsi yhdenvertaisuudesta, myös valtion säästötavoitteista.

– Muut korkeakoulut alkoivat uudistua jo 1990-luvulla, joten ei tämä nyt aivan uusia asia ole varsinkaan tässä taloustilanteessa. Uudet opiskelijat ovat suhtautuneet uudistukseen hyvin eivätkä ole jääneet surkuttelemaan menetyksiä. Ainut huolemme on, etteivät tutkintoajat alkaisi venyä, hän sanoo. (HäSa)

Menot