Kanta-Häme

Poliisikoulutus uudistuu vuonna 2014

Poliisin perustutkinto muutetaan ammattikorkeakoulututkinnoksi. Samalla opiskeluaika pitenee nykyisestä 2,5 vuodesta kolmeen vuoteen Ensimmäinen uusimuotoisen koulutuksen opiskelijaryhmä aloittaa syksyllä 2014.

Viimeiseen nykymuotoiseen suomenkieliseen koulutusryhmään voi hakea vielä huhtikuun loppuun asti. Ruotsinkieliseen nykymuotoiseen koulutukseen hakuaika on jo päättynyt. Nykymuotoisen tutkinnon hankkineiden ei ole pakko opiskella lisää, mutta halutessaan he voivat täydentää ammattitaitoaan uusimuotoisen koulutuksen mukaiseksi lisäopinnoilla.

Samalla kun perusopinnoista tulee ammattikorkeakoulututkinto, esimies- ja johtamiskoulutus kehitetään ylemmäksi ammattikorkeakoulututkinnoksi.

Asunto- ja ruokaetu pois opiskelijoilta

Muutos vaikuttaa opiskelijoiden sosiaalisiin etuihin. Nykymuotoista tutkintoa opiskelevat saavat ilmaisen asunnon sekä ruuan ja heille maksetaan päivärahaa. Uuden tutkinnon opiskelijoilta nämä edut poistuvat. Virkavaatteet opiskelijat saavat edelleen valtiolta.

Valintamenettely koulutukseen muuttuu ainakin siltä osin, että vastedes hakijoiden ei tarvitse käydä etukäteen poliisilaitoksella haastattelussa. Hausta tehdään sähköinen.

Ylitarkastaja Lotta Parjanen Poliisiammattikorkeakoulusta korostaa, ettei soveltuvuuskokeista luovuta eikä valintakriteerejä helpoteta millään osa-alueella.

– Arvioin, että poliisiksi pyrkivien kaarti nuorenee, kun kaksi tutkintoa hankkivien määrä vähenee opintososiaalisten etujen heikentyessä, sanoo Poliisiammattikorkean koulutusjohtaja Petri Alkiora.

Jo yhden ammatin hankkineiden kohdalla asunto- ja ruokaedun sekä päivärahojen poistuminen vaikuttaa varsinkin, jos opintotukikuukaudet on jo käytetty aiempaan tutkintoon.

Hän kertoo, että 10–17 prosentilla nykyisistä poliisiksi opiskelevista on jo jokin korkea-asteen tutkinto.

Tämä sopii hänen mukaansa myös valtiovallan tavoitteeseen pidentää työuria.

Lailla kiire, sisällön suunnittelu kesken

Alkioran mukaan poliisikoulutuksen uudistuksessa halutaan hyödyntää muiden alojen koulutuksessa vuosien aikana kertyneet kokemukset, tiedot ja erehdyksetkin. Hän sanoo, etteivät ammattikorkeakoulut enää haikaile yliopistomaailmaan, vaan tutkinnot ovat toistensa vaihtoehtoja.

Tällä hetkellä valmistellaan kiireesti lakia koulutuksen muuttamisesta. Jotta tavoitellussa aikataulussa pysytään, lakiesitys pitää Alkioran mukaan saada tämän kevätistuntokauden aikana eduskunnan käsittelyyn.

Vaikka lakiesitys hyväksyttäisiinkin, asia ei ole sillä selvä.

Lotta Parjanen kertoo, että täydennysopintojen ja ylemmän poliisitutkinnon sisällön suunnittelu on vielä täysin kesken. (HäSa)