Kanta-Häme

Poliisitalo Miekkalinnan vuokralaiset varmistuivat

Ensi vuoden alussa Miekkalinnassa toimintansa aloittavat Erillisverkot oy ja Salpausselän syyttäjänviraston Hämeenlinnan palvelutoimisto, kertoi sisäministeri Päivi Räsänen (kd.) Hämeen Sanomille sunnuntaina. Toimintojen sijoittamisesta on tehty periaatepäätös. Käytännön asioista, kuten vuokran suuruudesta käydään vielä neuvotteluja.

Erillisverkot hallinnoi muun muassa poliisin ja muiden viranomaisten käyttämää Virve-radioverkkoa.

Säästöt turvaavat poliisitoiminnan

Miekkalinnassa on tilaa yhteensä 240 työntekijälle. Poliisin lisäksi taloon mahtuu 30–50 työntekijää.

– Syyttäjä ja Erillisverkot mahtuvat tuohon haarukkaan juuri, Räsänen sanoo.

Miekkalinnan järjestelyt ovat osa poliisin hallintorakenneuudistusta, joka muun muassa yhdistää Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen poliisilaitokset.

Pelkästään tilatehokkuutta lisäämällä haetaan valtakunnallisesti viiden miljoonan euron säästöjä. Summa vastaa sataa poliisia. Toimet kohdistuvat uusille ja suurille poliisiasemille, kuten Hämeenlinnan Miekkalinnaan.

– Jos säästöjä ei saada, meillä on sata poliisia vähemmän, Räsänen vertaa.

Päätös ei lohdutuspalkinto

Räsänen ei kuvailisi päätöstä lohdutuspalkinnoksi, vaikka automaattinen liikennevalvonta sekä pääpoliisiasema jäivät Hämeenlinnassa haaveeksi. Erillisverkkojen ja syyttäjän sijoittaminen poliisitaloon on hänen mukaansa Miekkalinnan ja Hämeenlinnan kannalta hyvä ratkaisu.

– Talo saadaan juuri siihen käyttöön, johon se on rakennettu, eli palvelemaan yhteiskunnan turvallisuustarpeita.

Räsäsen mukaan ratkaisu on hyvä siinäkin mielessä, että Miekkalinnan toiminnot tukevat toisiaan.

– Erillisverkkojen toiminnassa on kyse poliisin kannalta tärkeästä tietoturvallisuudesta. Myös syyttäjän sijaitseminen samassa talossa tukee poliisin toimintaa.

Lisäksi uudet vuokralaiset sopivat hyvin Miekkalinnaan ilman suuria erillisiä remonttikustannuksia.

Ulosvuokraaminen aiheutti ongelmia siinä mielessä, että Miekkalinna on suunniteltu poliisikäyttöön. Kulkulupajärjestelyiden takia talo ei ilman remonttia sovellu toimintaan, jossa ulkopuoliset joutuisivat asioimaan tiloissa.

Erillisverkoille ja syyttäjälle turvallinen ympäristö saman katon alla poliisin kanssa sopii paremmin kuin hyvin.

Malmi on miljoonan halvempi

Automaattisen liikennevalvonnan sijoittamista Malmille Räsänen perustelee sillä, että Malmin tilojen vuokrataso on huomattavasti halvempi kuin Miekkalinnan. Poliisi hyötyy siitä, että kalliimpi tila vuokrataan ulkopuolisille ja poliisin oma toiminta laitetaan halvempiin tiloihin.

Automaattisen liikennevalvonnan sijoittaminen Hämeenlinnaan olisi maksanut poliisille noin miljoona euroa enemmän.

Hallintorakenneuudistuksessa pyritään turvaamaan poliisien määrä muun muassa vähentämällä hallintohenkilöstöä merkittävästi. Liikkuvan poliisin hallinnon lakkauttamisen myötä Malmilla on jäänyt hallintohenkilöstöä vapaaksi, ja heille voidaan tarjota automaattisen liikennevalvonnan tehtäviä.

Hämeenlinnassa omia hallintohenkilöitä ei olisi pystytty siirtämään sisäisesti uusiin tehtäviin, vaan henkilöstö olisi jouduttu palkkaamaan organisaation ulkopuolelta. Rekrytointi olisi tuonut lisää kustannuksia.

Helsingissä automaattisen liikennevalvonnan kunnallista toimintaa aiotaan tulevaisuudessa kehittää. Räsänen sanoo, että tämäkin puoltaa peltipoliisin sijoittamista Helsinkiin.

Vain hallinto pääpoliisiasemalle

Hämeenlinnalaisia ajatellen poliisitoiminnassa ei ole tapahtumassa käytännön muutoksia. Kun Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen poliisilaitokset yhdistyvät, on kysymys pelkästään hallintotehtävistä, jotka jatkossa keskittyvät Lahteen. Kaikki toiminnalliset tehtävät, kuten hälytys- ja valvontatoiminta, rikostutkinta ja –torjunta, lupahallinto säilyvät Hämeenlinnassa.

Lahden poliisilaitoksella alkaa remontti. Räsänen sanoo, että rakennus olisi jouduttu remontoimaan, vaikka pääpoliisi olisi tullut Hämeenlinnaan. Lahden tilat ovat hänen mukaansa niin huonossa kunnossa, että ilman korjausta laitos olisi muutaman vuoden päästä käyttökiellossa.

Remontin on tarkoitus valmistua vuonna 2016.

– Remontin aikana joitakin poliisitoimintoja joudutaan todennäköisesti siirtämään Hämeenlinnaan.

Samalla mietitään, voitaisiinko Hämeessä tiettyjä poliisin toimintoja keskittää pysyvästi Hämeenlinnaan. Miekkalinnassa on tilat teknisen tutkinnan ja vaativan rikostutkinnan tarvitsemiin kalliisiin tutkimuksiin, eikä niitä välttämättä tarvitse rakentaa Lahteen lainkaan. (HäSa)

Päivän lehti

30.5.2020