Kanta-Häme Hämeenlinna

Poliitikkoja työnnetään ulos Hämeenlinnan yhtiöistä

Asiantuntijuutta korostetaan, vain muutamia poliitikkoja mukaan.

Kaupunki järjestelee kolmen tytäryhtiönsä hallinnot uusiksi. Linnan Kehityksestä, Linnan Kiinteistökehityksestä ja Hämeenlinnan Pysäköinnistä muodostuu hallinnollinen sykerö.

Kaupunginhallitus päätti alkuviikosta leikata yhtiöiden hallitusten koon kuuteen jäseneen.

 

Linnan Kehitys Oy on kaupungin strateginen yhtiö, jonka tehtävänä on vahvistaa Hämeenlinnan elinvoimaa ja taloudellista kasvua. Kaupunki omistaa yhtiön 100-prosenttisesti. Tällä hetkellä sen hallituksessa on 11 jäsentä, jotka ovat poliitikkoja. Samat henkilöt istuvat Linnan Kiinteistökehityksen hallituksessa.

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan Linnan Kehityksen hallitukseen valitaan enää kuusi jäsentä. Heistä puolet on poliitikkoja, kaksi asiantuntijaa ja hallituksen puheenjohtajana toimii kaupunginjohtaja Timo Kenakkala.

Tätä perustellaan yhtiön ja kaupungin yhteistyön vahvistamisella. Asiantuntijoiden nostamista hallitukseen perustellaan sillä, että yhtiön hallituksessa tarvitaan asiantuntemusta mm. elinvoiman kehittämisestä, yritysten sijoittumisesta, matkailusta ja strategisesta johtamisesta.

 

Linnan Kiinteistökehitys toimii Linnan Kehityksen käsikassarana kiinteistöasioissa. Yhtiöillä on tällä hetkellä yhteinen toimitusjohtaja Kari Saarinen.

Tähän tulee muutos. Saarinen jatkaa Linnan Kehityksen toimitusjohtajana ja hänestä kaavaillaan Linnan Kiinteistökehityksen hallituksen puheenjohtajaa.

Sen sijaan kiinteistöyhtiölle ja Hämeenlinnan Pysäköinti oy:lle aiotaan etsiä yhteinen toimitusjohtaja loppuvuodesta, kun pysäköintiyhtiön toimitusjohtaja Jarmo Kulmala jää eläkkeelle.

Todennäköisesti uusi toimitusjohtaja tulee yhtiöiden sisältä.

– Koska siellä on paljon kiinteistöalan osaamista ja koska yhtenä tavoitteena on saada järjestelyllä myös kustannushyötyjä, apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo toteaa.

 

Hämeenlinnan Pysäköinnin ja Linnan Kiinteistökehityksen toimialat viistävät toisiaan. Kumpikin operoi kiinteistöliiketoiminnassa. Yhtiöille on tarkoitus nimittää 6-jäseniset hallitukset, joissa istuvat samat henkilöt.

Tällä hetkellä pysäköintiyhtiön hallituksessa on seitsemän jäsentä ja kiinteistöyhtiön hallituksessa 11, josta ovat samoja Linnan Kehityksen kanssa.

Isosuon mukaan yhtiöitä ei ainakaan tässä vaiheessa haluttu yhdistää, koska niillä on erilainen liiketoimintalogiikka.

– Myös poistokysymykset poikkeavat toisistaan.

Myös kiinteistö- ja pysäköintiyhtiöiden hallituksiin etsitään asiantuntemusta, mm. toimialojen ja yritysten valtakunnallisen tason tilatarpeiden tuntija on hakusessa.

 

Muutokset yhtiöiden hallintoon on tarkoitus tehdä jo seuraavissa varsinaisissa yhtiökokouksissa alkukesästä.

Käytännössä kaupunginhallitus nimeään yhtiöiden hallitusten jäsenet samalla, kun se antaa ohjeet yhtiökokousedustajille. Virallisesti hallitukset valitaan yhtiökokouksissa.

Kaupunginhallitus torjuu epäilyjä mahdollisesta demokratiavajeesta asiantuntijoiden hallinnoimissa yhtiöissä sillä, että yhtiöt ovat omistajaohjauksessa. Kaupunginvaltuusto asettaa niille tavoitteita ja ne raportoivat säännöllisesti. HÄSA