Kanta-Häme

Poliklinikoiden tilat ovat vajaakäytöllä

Keskussairaala on tulossa siihen ikään, ettei pintaremontti enää riitä. 1970-luvun lopulla valmistuneessa päärakennuksessa tarvitaan lähitulevaisuudessa peruskorjaus.

Sitä silmällä pitäen on nyt tutkittu keskussairaalan ajanvarauspoliklinikoiden tilankäyttöä. Hamkin toteuttamassa tutkimuksessa kävi selville, että tilat ovat vain noin 50-60-prosenttisesti käytössä.

– Näin on keskimääräisesti. Joskus tilat voivat olla tehokkaammin käytössä, joskus taas on enemmän tyhjäkäyntiä, sairaanhoitopiirin tilasuunnitteluylihoitaja Asta Lehtiö kertoo.

Pikaiset tehostamistoimet tuskin onnistuvat tilojenkäytössä, koska ajanvarauspolit ovat sijoittuneet pirstaleisesti eri puolille keskussairaalan tiloja.

– Ne toimivat sekä vastaanottohuoneina että toimistotiloina. Ne ovat etäällä toisistaan kapeiden ja pitkien käytävien varsilla. Tällä hetkellä tilankäytön tehostaminen olisi hankalaa, sillä pitäähän potilaidenkin löytää paikalle.

Lähes 200 huonetilaa

Asta Lehtiö sanoo, että Hamkin kanssa tehdystä selvityksestä saatiin hyvää tietoa tulevien remonttien suunnittelun pohjaksi.

– Jos nyt lähdettäisiin rakentamaan kokonaan uutta sairaalaa, varmasti poliklinikoistakin tehtäisiin sellaisia, että ne voisivat käyttää ainakin osin samoja tiloja ja toisaalta toimistotila olisi erikseen.

Lehtiö arvelee, että aikanaan, kun poliklinikkatiloja peruskorjataan, niiden monikäyttöisyys tulee myös esille.

Keskussairaalassa on lähes 200 ajanvarauspoliklinikoiden huonetilaa. Hamkin selvittäjät seurasivat eri poliklinikoiden käyttöastetta eri päivinä ja kellonaikoina.

– Siinä seurattiin ihan sitä, kuka kulloinkin menee huoneeseen. Tulos oli, että potilaat ovat vastaanottohuoneissa 13 prosenttia ajasta ja henkilökunta 50 prosenttia. Tämäkin on siis keskimääräinen tulos.

Kun henkilökunta itse seurasi ja kirjasi huonetilojen käyttöä, tulokseksi tuli, että tilat ovat käytössä 57-prosenttisesti.

Poliklinikat toimivat klo 8-16. Asta Lehtiön mukaan joskus on käyty keskustelua siitäkin, että päivittäinen toiminta-aika voisi olla pitempi, mutta tämän selvityksen yhteydessä se ei ollut esillä.

Kuntoselvitys tehty

Alkusyksystä keskussairaalasta on myös valmistunut laaja kuntoselvitys, joka tehtiin tulevien peruskorjausten pohjaksi.

– Siinä ei selvinnyt mitään kovin yllättävää, mutta se on selvää, että tämän ikäisessä talossa on peruskorjaustarpeita.

Mahdollisen ison peruskorjauksen aikataulusta ei ole toistaiseksi tehty päätöksiä.

Hamkin Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirille tekemä selvitys on Suomessa ensimmäisiä, jossa on tutkittu poliklinikkatilojen käyttöastetta. Sen tekemiseen osallistui 28 Hamkin opiskelijaa ja henkilökunnan edustajaa.

– On todella hienoa, että omalta paikkakunnalta löytyy tällainen yhteistyökumppani, Asta Lehtiö arvioi. (HäSa)