Kanta-Häme

Poltinaholle ehdotetaan jälleen liikennevaloja

Poltinahon ongelmallisen kiertoliittymän muuttamista liikennevaloristeykseksi suunnitellaan edelleen. Hämeenlinnan yhdyskuntalautakunta käsittelee asiaa toisen kerran ensi viikolla.

Ensimmäisen kerran asia oli esillä kesäkuussa, jolloin lautakunta päätti äänestyksen jälkeen palauttaa sen valmisteluun.

Turvaton kevyelle liikenteelle

Poltinahon risteys muutettiin kiertoliittymäksi vuonna 2001, mutta risteykseen ei tehty tuolloin mitään rakenteellisia muutoksia. Kiertoliittymästä kertovat vain liikennemerkit.

Risteystä halutaan nyt muuttaa, koska nykyisessä kiertoliittymässä on liikenteellisiä ongelmia. On rinnakkain ajamista, ajoittaista ruuhkautumista, ja lisäksi etenkin pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden kulku on ajoittain turvatonta.

Ajoneuvon on mahdollista ajaa suoraan liittymän läpi, ja tällöin kuljettajat eivät välttämättä tiedosta, että liittymästä poistuttaessa tulee väistää suojatietä käyttävää.

Pyöräilijöitä ajaa paljon Ahvenistontien ja Turuntien yli, sillä pyöräilyn pääreitti vaihtaa kiertoliittymässä puolelta toiselle. Jukolan suunnasta keskustaan ajavan pyöräilijän on ylitettävä kiertoliittymässä ajorata kahteen kertaan.

Kunnossapito kallista

Yksi ongelma on, että risteyksen kunnossapitämiseen kuluu normaalia enemmän rahaa. Lisäksi risteyksen valaistus on osittain puutteellinen.

Liittymäasiaa on valmisteltu vertailemalla kahta vaihtoehtoa: kiertoliittymän muuttamista niin sanotuksi kaksikaistaiseksi turboliittymäksi tai liikennevaloristeykseksi.

Alueen asemakaavoituksen yhteydessä on tehty tilavaraus, joka mahdollistaa sekä liikennevaloliittymän että kiertoliittymän – mutta vain sellaisen kiertoliittymän, jossa kevyt liikenne kulkee samassa tasossa autoliikenteen kanssa.

Painonapit kevyelle liikenteelle

Asiaa valmistelleet virkamiehet katsovat, että liikennevalot saadaan Poltinaholla toimimaan joustavasti, koska kyseessä ovat yksittäiset liikennevalot. Hiljaisena aikana suojateillä voidaan käyttää painonappeja.

Liikennevalot ovat kevyelle liikenteelle turvallisempi vaihtoehto kuin turbokiertoliittymä. Liikenneviraston ja Tiehallinnon suunnitteluohjeissa kevyt liikenne suositellaan laitettavaksi aina eri tasoon kaksikaistaisissa kiertoliittymissä.

Yhdyskuntalautakunta käsittelee asiaa tiistaina. Päätösehdotuksena on, että lautakunta hyväksyisi risteyksen muuttamisen liikennevaloliittymäksi ja antaisi luvan katusuunnitelman laatimiseen. (HäSa)

Päivän lehti

25.10.2020

Fingerpori

comic