Kanta-Häme

Positiiviset ihmiset ansaitsevat negatiivisia paremmin

Kun Suomalainen lääkäriseura Duodecim tutki Elämä pelissä -tv-ohjelman kautta syntynyttä aineistoa, selvisi, että positiivisten ihmisten keskimääräinen ansiotaso on noin 30 prosenttia suurempi kuin saman koulutustason saaneilla, negatiivisesti elämään suhtautuvilla.

– Kertooko se siitä, että koulujärjestelmä ei mittaa sitä, miten yksilö pärjää työelämässä, eikä se myöskään opeta positiivisuutta? Vai kertooko se, että onnellisuus on geneettistä? kysyy Duodecimin toimitusjohtaja, lääketieteen tohtori Pekka Mustonen.

Amerikkalaisen psykologian professorin Sonya Lyubomirskyn mukaan henkinen hyvinvointi ja onnellisuus ovat vahvasti geneettisiä ominaisuuksia. Hänen mukaansa geenien osuus on puolet. Asenteet ja toimintatavat selittävät 40 prosenttia, ja ympäristön vaikutusta on loput 10 prosenttia.

Tulot eivät juuri vaikuta onnellisuuteen

Huomionarvoisena Pekka Mustonen pitää sitä, että pienituloisimmat, positiiviset ihmiset ovat myös tyytyväisempiä tulotasoonsa kuin suurituloisimmat, negatiiviset ihmiset.

– Raha vaikuttaa onnellisuuteen vain vähän. Tämä on täysin linjassa muiden länsimaisten tutkimusten kanssa.

Myös suhtautuminen työstressiin vaihtelee.

– Positiivisista noin 80 prosenttia koki vain joskus tai ei koskaan työstressiä, negatiivisista taas noin puolet koki sitä koko ajan tai melko usein.

Tutkimuksessa kartoitettiin myös vastoinkäymisten sietämistä.

– Pikkujutut harvoin ärsyttävät positiivisia, mutta noin 40 prosenttia negatiivisista kokee kuormittavaa, pitkäkestoista stressiä aivan mitättömistä arjen vastoinkäymisistä.

Negatiivisilla huonot elämäntavat

Negatiivisesti elämään suhtautuvat kuluttavat alkoholia tuplamäärän positiivisiin verrattuna. Humalahakuisuus ja tupakointikin ovat heillä kaksi kertaa yleisempiä.

– Tämä selittyy ahdistuneisuudella, Pekka Mustonen sanoo.

Positiiviset ihmiset liikkuvat kolme kertaa negatiivisia enemmän. Negatiivisista puolet ei liiku juuri lainkaan.

Eliniän ennuste onkin negatiivisesti tulevaisuuteen suhtautuvilla 10 vuotta huonompi kuin positiivisimmin suhtautuvilla.

– Jos ihmisellä on huono parisuhde ja heikot sosiaaliset suhteet, onnellisuus alenee radikaalisti.

Pekka Mustonen luennoi Hämeenlinnassa aiheesta Hyvän elämän salaisuus Janakkalan Rotaryklubin järjestämässä tilaisuudessa. (HäSa)

Päivän lehti

7.4.2020