Kanta-Häme

Possentien kiista päätökseen

Asunto-osakeyhtiö Possentie 1 ja Hämeenlinnan kaupungin välinen vahingonkorvauskiista on saanut pisteen.

Korkein oikeus on päättänyt, ettei se myönnä asunto-osakeyhtiölle valituslupaa. Näin ollen Turun hovioikeuden tuomio jää pysyväksi.

Asunto-osakeyhtiö hävisi vahingonkorvauskanteensa vuosi sitten hovioikeudessa. Myös Kanta-Hämeen käräjäoikeus oli aiemmin päättänyt, ettei yhtiö ole oikeutettu korvauksiin Hämeenlinnan kaupungilta.

Molempien oikeusasteiden mukaan taloyhtiön mahdolliset saatavat ovat jo vanhentuneet.

Kiista koski Hämeenlinnan rautatieasemaa vastapäätä sijaitsevan tontin ja sillä sijaitsevan entisen matkustajakoti Vanajan kiinteistön rakennusoikeudesta, jota kaupunki pienensi suojelumääräysten johdosta vuonna 2002. Tämän jälkeen talo myytiin urakoitsijalle, joka muutti sen asunnoiksi.

Asuntoyhtiön mukaan tontin rakennusoikeuden pienentäminen aiheutti yhtiölle merkittävän menetyksen. Se katsoi menettäneensä rahaa perimättömien yhtiövastikkeiden takia ja piti kaupunkia korvausvelvollisena. (HäSa)