Kanta-Häme

Potilasvahingoista kertyy 67 euroa asukasta kohti

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirillä on viidenneksi vähiten potilasvakuutusvelkaa, kun velan määrä suhteutetaan asukaslukuun.

Sairaanhoitopiirin koko potilasvakuutusvelka oli vuoden 2016 lopussa noin 11,7 miljoonaa euroa. Asukasta kohti velkaa oli siis 67,23 euroa. Kärkipaikkaa kaikkien 20 sairaanhoitopiirin joukossa pitää Länsi-Pohja, jossa velkaa on asukasta kohti 132,39 euroa.

Tiedot selviävät Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kokoamasta tilastosta.

Potilasvakuutuskeskus ei julkista potilasvakuutusvelan määrää, vaan ainoastaan vahinkojen lukumäärät. Potilasvahinkojen määrissä mitattuna Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri on sijoittunutkin vuosittaisissa vertailuissa usein kielteisessä mielessä tilastojen kärkipäähän.

– Halusimme näyttää, että asiaan on muitakin näkökulmia kuin pelkkä vahinkojen määrä. Tilastovertailu kertoo siitä, että vahinkojen vakavuusaste on meillä suhteellisen pieni, sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Juvonen sanoo.

Tilastojen valossa potilasvahingoista erottuu selvästi yksi ryhmä: tuki- ja liikuntaelinkirurgia. Toisenlainen esimerkki vahinkotyypeistä on Juvosen mukaan hammashuolto, jossa vahingot eivät nouse euroissa mitattuina kovin korkeiksi.

– Yksittäisiä kalliita tapauksia voivat olla esimerkiksi vaikeat vammautumiset, joita ei tapahdu edes vuosittain. Ne ovat harvinaisia tapahtumia, mutta kustannuksiltaan isoja, sillä vaikuttavat vuosien päähän.

Juvosen mukaan potilaita on jo pitkään ohjattu tekemään vahinkoilmoituksia pienimmistäkin vahingoista sekä erikoissairaanhoidossa että perusterveydenhuollossa.

– Pienempienkin virheiden esille tulo auttaa kehittämään omaa toimintaa ja parantaa potilasturvallisuutta, hän sanoo.

Vuonna 2016 Kanta-Hämeessä tapahtui yhteensä 79 korvattavaa potilasvahinkoa, kun vuonna 2015 vahinkoja oli 90 kappaletta.

Korvattavista vahingoista noin 40 tapahtuu vuositasolla keskussairaalassa ja reilu 10 Forssan sairaalassa. Riihimäen yksikössä vahinkoja kertyy vuosittain noin viisi. Loput potilasvahingoista tapahtuvat seudun perusterveydenhuollon yksiköissä.

Sairaanhoitopiirien Potilasvakuutuskeskukselle maksamien potilasvakuutusten määrä on kasvanut viime vuosina hitaasti, mutta varmasti. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä vuosimaksu esimerkiksi on noussut alle 2 miljoonasta eurosta noin 3 miljoonaan euroon vuosittain.

Sairaanhoitopiirit varaavat vuosittain rahaa vuosimaksua varten. Summa perustuu Potilasvakuutuskeskukselta saatuun arvioon.

Juvosen mukaan tämä arvio on viime vuosina ollut lähes miljoona euroa alakanttiin, mikä taas on heijastunut talouden suunnitteluun. HÄSA

Päivän lehti

28.5.2020