fbpx
Kanta-Häme

Potkut saaneelle Patrian toimitusjohtajalle maksetaan satojentuhansien eurojen erokorvaus

Irtisanotulle Patrian toimitusjohtajalle Olli Isotalolle maksetaan palkkaa vielä kuuden kuukauden ajan. Lännen Median saamien tietojen mukaan hän saa lisäksi kuuden kuukauden palkkaa vastaavan erokorvauksen.
Patrian toimitusjohtaja Olli Isotalo jättää tehtävänsä välittömästi. Yhtiö on aloittanut uuden toimitusjohtajan haun. Kuva: Joel Maisalmi

Aseteollisuusyritys Pat­rian toi­mi­tus­joh­ta­ja Olli Iso­ta­lo jättää tehtävänsä välittömästi. Yhtiö tiedotti perjantaina, että toimitusjohtajan lähtö liittyy Pat­rian stra­te­gi­aan. Sen mukaan kas­vua haetaan eri­tyi­ses­ti kan­sain­vä­li­ses­tä palveluliiketoiminnasta.

Lännen Medialle kerrotaan Patriasta, että Isotalolle maksetaan palkkaa vielä kuuden kuukauden ajan, koska hänen toimisuhteensa päättyy 4. heinäkuuta. Tämän lisäksi hän saa kuuden kuukauden palkkaa vastaavan erokorvauksen. Yhtiön hallituksen puheenjohtajan Esa Rautalingon mukaan Isotalo sai käytännössä potkut.

– Voi sen näinkin muotoilla, koska yhtiö ja yhtiön hallitus on ollut tässä aloitteentekijänä, Rautalinko sanoo.

Patria maksoi Isotalolle vuonna 2017 yhteensä 540 429 euroa palkkaa ja palkkioita. Peruspalkan osuus oli 429 800 euroa. Erokorvauksen suuruus on siten arviolta useita satojatuhansia euroja.

– Ha­luan kiit­tää Olli Iso­ta­loa hänen työs­tään Pat­rian joh­dos­sa. Hänen joh­dol­laan yh­tiön hal­lin­noin­ti­jär­jes­tel­mää on ke­hi­tet­ty pää­mää­rä­tie­toi­ses­ti eteen­päin ja pää­tök­sen­teon avoi­muut­ta on li­sät­ty. Myös yh­tiön kus­tan­nusrakennet­ta on te­hos­tet­tu vuon­na 2017 teh­dyil­lä toi­men­pi­teil­lä. Pat­ria on va­kaal­la poh­jal­la, mutta viime vuo­si­na yhtiön ta­lou­del­li­nen tulos ei kui­ten­kaan ole ollut odo­tus­ten mu­kai­nen”, Rautalinko toteaa Patrian tiedotteessa.

Liikevoitto laskussa

Patria-konsernin tulos vuoden 2018 kolmen vuosineljänneksen jälkeen oli yhtiön mukaan “ennakoidulla tasolla”. Liikevaihto oli 325,6 miljoonaa euroa. Vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2017 liikevaihto oli 309,3 miljoonaa euroa.

Liikevoitto oli viime vuonna puolestaan kyseisellä ajanjaksolla 16,9 miljoonaa euroa. Liikevoitossa oli laskua vuoteen 2017 verrattuna 5,9 miljoonaa euroa.

Rautalingon mukaan Patria hakee toimitusjohtajaa, jolla on kokemusta erityisesti kansainvälisestä palveluliiketoiminnasta. Myöskään kokemuksesta puolustustarvikealalta ei ole haittaa.

– Haemme johtajaa joka osaa normaalit toimitusjohtajatehtävät liittyen hyvään hallintotapaan ja talouden ylläpitoon, Rautalinko sanoo.

Onko uuden toimitusjohtajan välttämätöntä olla Suomen kansalainen?

– Ei ehkä välttämätöntä, mutta kyllä se asioita yksinkertaistaa. Täytyy muistaa, että monet hankkeet ja tiivis yhteistyö Suomessa Puolustusvoimien kanssa tarkoittaa, että toimitusjohtaja on varsin syvällä monissa luottamuksellisissa hankkeissa. Tietyllä tavalla asiaa yksinkertaistaa se, että kyseessä on Suomen kansalainen, Rautalinko sanoo.

Hänen mukaansa myöhemmin valittavalle uudelle toimitusjohtajalle tehdään laajat turvallisuusselvitykset.

Lue myös: Patrian toimitusjohtaja sai potkut – yhtiön tulos on romahtanut

Menot