Kanta-Häme

Pukutehdas tekee tilaa tornitalolle

Valtion pukutehtaan tarina alkaa lähestyä Hämeenlinnassa loppuaan. Yhdyskuntalautakunta saa tiistaina eteensä Aulangontie 1:n uuden asemakaavaluonnoksen.

Uudessa kaavaluonnoksessa vanha pukutehtaan rakennus on purettu ja korvattu 5- ja 8-kerroksisilla kerrostaloilla.

Nykyisen vähittäistavarakaupan eli K-supermarketin kohtaa laajennetaan niin, että nykyinen, noin 3 000 neliömetrin suuruinen liiketila laajennetaan kooltaan kaksinkertaiseksi.

Kaikkiaan tonttien yhteenlaskettu rakennusoikeus kasvaisi nykyisestä tuhannella kerrosneliömetrillä.

Vanhaa radan suuntaista, 1870-luvulla valmistunutta makasiinirakennusta esitettäisiin kaavan mukaan säilytettäväksi.

Kolme vaihtoehtoa

Aulangontie 1 jakaantuu kahteen tonttiin.

Toisella sijaitsee entisen pukutehtaan tilat ja toisella vanha tiilinen rakennus, jota on aikanaan käytetty vilja- ja asemakasiinina.

Kaavamuutokset vaikuttavat eniten pukutehtaan tonttiin, jonka sijoitusyhtiö Quorum oy osti viime vuoden toukokuussa. Tontti kuuluu nykyisin yhtiön kiinteistöpääomarahastoon.

Kaupungin yleiskaava-arkkitehti Niklas Lähteenmäki kertoo, että kaava suunniteltiin yhteistyössä tontin omistajan kanssa.

– Kaavoituksessa on lähdetty siitä, että kiinteistö puretaan kokonaan. Yhdyskuntalautakunta myös päätti asiasta, kun kaavoitusta aloitettiin. Totta kai purkuprosessi on vielä oma asiansa, Lähteenmäki kertoo.

Quorum on vienyt tonttia eteenpäin, ja viime vuoden lopussa kiinteistökonsulttiyritys Sito oy ryhtyi myös avittamaan kaavoitusprosessia.

– Tavoitteenamme on tehostaa tontin käyttöä. Uskon, että kaupunkiympäristö paranee merkittävästi, kun pääsemme tässä eteenpäin. Paikkahan on oiva asumiselle, Quorumin kiinteistöpääomarahaston johtaja Joona Suomela sanoo.

Uudessa kaavassa alueelle nousisi asuntoja noin sadalle henkilölle. Käytännön toteutustavat on rajattu kolmeen vaihtoehtoon, jotka eroavat toisistaan pysäköinnin järjestämisessä sekä kerrostalojen koossa.

– Kaavaluonnos mahdollistaa nämä kaikki, Lähteenmäki toteaa.

Laaja muutos

Asemakaavaluonnoksessa kortteli muutetaan teollisuus- ja varastokäytöstä asuin-, liike- ja toimistorakentamisen korttelialueeksi. Kaava siis mahdollistaa sen, että vanhaan viljamakasiiniin voisi jatkossa rakentaa asuntoja.

Museovirasto on lausunnossaan vuonna 2009 linjannut, että rakennus on säilytettävä. Lähteenmäki pitää rakennuksen säilyttämistä ”päivänselvänä asiana.”

– Sehän on tavattoman arvokas rakennus. Se kuuluu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön, ja se on poikkeuksellisen vanha sekä Venäjän armeijan rakennuttama, Lähteenmäki kertoo.

Makasiinirakennuksen omistaa tällä hetkellä hämeenlinnalainen Kattomestarit oy.

Toimitusjohtaja Matti Hanhivaaran mukaan makasiinin ensimmäinen kerros varataan liiketiloille ja keskimmäiseen aiotaan tehdä toimistotiloja. Kattokerroksessa on määrä pitää pienvarastoja.

– Mitään alkuperäistä ei ole tarkoitus turmella. Tällä hetkellä emme suunnittele asuntoja, mutta emme poissulje sitä tulevaisuuden kannalta, Hanhivaara kertoo.

Kesällä valmis ehdotus

Yhdyskuntalautakunta päättää ensi viikolla kaavaluonnoksen nähtäväksi asettamisesta.

Niklas Lähteenmäen mukaan lähiasukkaille järjestetään ensi kuussa tilaisuus. Tavoitteena olisi, että kaavasta olisi kesään mennessä valmis ehdotus.

Quorumin Joona Suomelan mukaan tontin kehittämisessä edetään sillä aikataululla, mikä on mahdollista.

– Ei meillä ole tässä mitään paniikkia ole, tässä edetään sen mukaan, mitä aikaa menee. Vanhassa pukutehtaassa on myös vuokrasopimuksia, joita kunnioitamme, Quorumin Suomela toteaa. (HäSa)