Kanta-Häme

Pukutehtaan tontti puhdistetaan, kunhan kaava valmistuu

Hämeen ely-keskus on antanut päätöksen Aulangontie 1 sijaitsevan kiinteistön maaperän kunnostamisesta.

Maaperän kunnostus toteutetaan massanvaihtona. Pilaantunutta maata arvioidaan olevan 400−800 tonnia.

– Puhdistaminen aloitetaan, kunhan kiinteistön asemakaavamuutos varmistuu ja kohteella voidaan aloittaa uuden kaavan mukaiset rakennustyöt, kertoo ympäristöinsinööri Maria Borg Hämeen ely-keskuksesta.

Kaavamuutos julkinen ensi vuonna

Kiinteistöllä on voimassa oleva asemakaava, jossa alue on osoitettu teollisuus-, varasto- ja liikerakennusten korttelialueeksi. Aiempien suunnitelmien mukaan tarkoituksena oli toteuttaa alueelle asemakaavamuutos, joka sallisi kiinteistölle asuinrakentamista sekä mahdollistaisi vanhan tehdasrakennuksen purkamisen.

Kiinteistön osti viime toukokuussa kiinteistökehittämiseen erikoistunut kiinteistöpääomarahasto Quorum Kehitysrahasto 5,5 miljoonan euron kauppahintaan.

– Haluamme keskittyä suomalaisissa kasvukeskuksissa sijaitseviin, hyvää ja ennakoitavaa kassavirtaa tuottaviin kiinteistöihin, joissa on kehityspotentiaalia. Aulangontien kiinteistökauppa oli yhtiömme ensimmäinen, sillä näimme siinä suurta potentiaalia, sanoo kiinteistöpääomarahastojen johtaja Joona Suomela.

Suomelan mukaan kaavamuutosluonnos on tarkoitus jättää viranomaisten lausuttavaksi vielä tämän vuoden puolella. Suomela arvelee, että luonnos julkistetaan ensi vuoden puolella.

– Varsinaisia suunnitelmia kiinteistön varalle en voi vielä paljastaa. Tarkoitus on kuitenkin edetä edellisen suunnitelman mukaan ainakin pääpiirteittäin.

Puhdistamisella ei kiire

Maaperän puhdistaminen tuli ajankohtaiseksi Quorumin keväällä teettämän alustavan maaperätutkimuksen yhteydessä.

Kooltaan 1,4 hehtaarin kiinteistöllä maaperä on paikoin pilaantunut öljyhiilivedyillä ja PAH-yhdisteillä (polyaromaattiset hiilivedyt) sekä arseenilla.

Maria Borgin mukaan maaperän pilaantuminen on kuitenkin vähäistä.

– Välitöntä puhdistustarvetta maaperällä ei ole. Arvioitu toteutusaika on vuosien 2015−2016 aikana.

Hämeen ely-keskus edellyttää päätöksessään, että pilaantuneet maat kaivetaan pois ja toimitetaan kaatopaikalle tai pilaantuneiden maiden käsittelylaitokseen.

Ympäristöteknisen asiantuntijan tulee valvoa maan puhdistustyön laatua. Pilaantuneet maat on kaivettava, lastattava ja kuljetettava pois niin, ettei työstä aiheudu haittaa ympäristölle.

Puhdistuksen lopuksi maaperän puhtaus selvitetään maaperästä otettavilla näytteillä ja puhdistuksesta laaditaan raportti. (HäSa)