Kanta-Häme

Puntaroitavana kolme vaihtoehtoa – Akaan Karhunrahkan tuulivoimapuisto arvioitavana

Kuva: Heini Suvisuo
Kuva: Heini Suvisuo

ABO Wind oy:n Akaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma on nyt puntaroitavana. Suunnitelmavaihtoehdoista voi esittää 2. elokuuta asti.

Akaan Karhunrahkan alueelle suunnitellaan enintään 15 voimalan hanketta. Se sijaitsee Akaan kunnassa, noin 6 km Toijalan kuntakeskuksesta lounaaseen. Alue rajautuu etelässä Hämeenlinnan kunnanrajaan.

Hankkeen todennäköinen vaikutusalue ulottuu Akaasta Valkeakoskelle, Hämeenlinnaan, Lempäälään, Tammelaan, Hattulaan, Forssaan ja Urjalaan.

Sanansa pääsee sanomaan kolmesta eri vaihtoehdosta. Vaihtoehto 0 on, että hanketta ei toteuteta, eikä tuulivoimahanketta rakenneta.

Vaihtoehto 1 on, että alueelle sijoitetaan enintään 11 voimalaa. Tuulivoimalat olisivat yksikköteholtaan maksimissaan 10 MW ja kokonaiskorkeudeltaan enintään 300 metriä.

Vaihtoehto 2 on, että alueelle sijoitetaan enintään 15 voimalaa. Tuulivoimalat olisivat yksikköteholtaan maksimissaan 10 MW ja kokonaiskorkeudeltaan enintään 300 metriä.

Lue myös: Hämeenlinnan rajan lähelle suunnitellaan tuulivoimalaa

Hankealueen pinta-ala on noin 19 km2. Tuulivoimahanke käsittää tämänhetkisten suunnitelmien mukaan enintään 15 voimalaa. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä, ja kunkin voimalan yksikköteho on maksimissaan 10 MW.

Sähkönsiirron osalta tarkastellaan liittymistä maakaapelilla noin 8 km luoteessa sijaitsevaan Humppilan Viialan 110 kV -voimajohtolinjaan.

Ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä ja luettavissa 3.6 – 2.8. Akaan, Hämeenlinnan, Valkeakosken ja Urjalan kunnanvirastoissa ja pääkirjastoilla sekä Pirkanmaan ELY-keskuksessa. Se löytyy myös internetsivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/KarhunrahkaYVA.

Avoin yleisötilaisuus järjestetään tiistaina 18.6. klo 18 Toijalan yhteiskoululla (Kurisjärventie 18, Akaa).

Päivän lehti

18.1.2020