fbpx
Kanta-Häme

Puolison tulot vaikuttavat haluun pitää perhevapaata

Puolison tuloilla ja koulutuksella on merkittävä vaikutus siihen, käyttääkö toinen puoliso perhevapaita vai ei.

Isät todennäköisimmin käyttävät perhevapaita, jos äidillä on puolisoaan paremmat tulot.

Kaikkein ylimpään tuloluokkaan kuuluvia ja pienituloisia perheitä lukuunottamatta isät käyttävät perhevapaita myös silloin, kun puolisoiden tulot ovat samansuuruiset.

Puolison koulutustasolla on yhtäläinen vaikutus perhevapaiden käyttöön.

Jos äidillä on korkeampi koulutus tai puolisoilla on samantasoinen koulutus, on todennäköistä, että isä käyttää runsaasti perhevapaita.

Perhevapaat käyttämättä jättäneillä isillä on puolestaan yleensä korkeampi koulutus kuin puolisoillaan.

Myös pienissä yrityksissä ja yrittäjinä toimivat isät jättävät todennäköisemmin käyttämättä perhevapaat.

Tiedot selviävät Kelan tutkimuksen torstaina julkaisemasta Laulu 573 566 perheestä – Lapsiperheet ja perhepolitiikka 2000-luvulla -kirjasta.

Kirjan artikkelien aineisto kattaa 50–60 prosenttia kaikista vuosina 1999–2009 synnyttäneistä äideistä ja heidän perheistään.

Perhepolitiikkaa käsittelevän kirjan mukaan kaikki Suomessa 2000-luvun alun jälkeen tehdyt isien oikeuksien uudistukset ovat lisänneet isien vapaiden käyttöä.

Silti niiden isien osuus on yhä huomattava, jotka eivät pidä perhevapaata.

Esikoisensa saaneista isistä lähes joka viides ei pidä vapaata lapsen syntymän jälkeen.

Perhevapaiden kääntöpuolena on se, että ne pienentävät tulevan kuukausieläkkeen suuruutta.

Kelan tutkimuksen mukaan perhevapaiden epätasainen käyttö vaikuttaakin siihen, että naisten työeläkkeet ovat yhä alhaisemmat kuin miehillä.

Menot