Kanta-Häme

Pusikoitunut Kutalanjoki halutaan virkistyskäyttöön

Tällä hetkellä selvitetään, miten Kutalanjoesta saisi virkistyspaikan.

– Tarkoitus on, että tänne voisi tulla helpommin esimerkiksi kalaan. Tällä hetkellä joelle ei oikein edes pääse. Aloite lähti alun perin Kutalan päiväkodilta, sillä he halusivat joesta mukavan luontokasvatuspaikan, kalatalousasiantuntija Vesa Lehtimäki Hämeen elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskuksesta (ely-keskus) sanoo.

Muutoksia ehkä jo ensi vuonna

Selvityksiä ja suunnitelmia ovat tekemässä Vanajavesikeskus, Hämeen ely-keskus ja Hämeenlinnan kaupunki.

– Toiveissa on, että muutoksia päästäisiin toteuttamaan jo ensi vuonna, vesistöasiantuntija Suvi Mäkelä Vanajavesikeskuksesta sanoo.

Joen omistaa Mäskälän osakasyhdistys. Sen toimitsija Jorma Laaksonen pitää joen ja sen ympäristön kunnostamista hyvänä ajatuksena.

Rahoituksesta ei tietoa

Budjetista tai rahoituksesta kukaan ei osaa sanoa vielä mitään.

– Kun olemme selvittäneet, mitä tänne voi tehdä, osaamme sanoa paremmin, paljonko se tulee maksamaan, Vesa Lehtimäki sanoo.

Hän arvelee, että summa ei ole kovin iso, sillä suuria muutostöitä joella ei tarvitse tehdä.

Luontoa kunnioittaen ja säästäen

Lehtimäen mukaan uudistukset tehdään ympäristöä kunnioittaen, ja osa joen ympäristöstä jätetään luonnontilaiseksi.

– Jätämme joen varrelle ryteikköpaikkoja, koska emme halua hävittää satakielikantaa.

Varjostavat ryteiköt ovat hyviä myös kaloille, sillä ne varjostavat vettä ja pitävät sen viileänä.

Mitään kaupunkipuistoa Kutalanjoen vierustasta ei ole tulossa, vaan paikka jossa on helpompi liikkua kuin nykyisin.

Virkistysalueen suunnittelusta vastaavat Hämeen ammattikorkeakoulun Lepaan yksikön maisemasuunnittelijaopiskelijat.

Maanantaina kalakannan selvityksiä teki iktyonomiksi opiskeleva Mikko Tiainen. Hän tekee opinnäytetyönään joen kunnostamissuunnitelman, sillä joesta on tarkoitus tehdä parempi paikka myös kaloille ja muille pohjan asukkaille.

– Joesta on tarkoitus tehdä monipuolisempi ja lisätä kalojen suojapaikkoja esimerkiksi lisäämällä sinne kiviä ja soraa. Haluaisimme tehdä jokeen parempia virtauskohtia ja kuoppia, hän kertoo.

Kalat pääsevät liikkumaan

Tiainen sanoo, että joki on kohteena hieman vaikea, sillä matkan varrella on useita teitä ja siltarumpuja.

Myös Mäskälän osakaskunnan toimitsija Laaksonen on huolissaan rumpujen vaikutuksesta veden virtaukseen.

Tiainen sanoo, että on kesäkuussa tarkastanut rumpujen korkeuden, eikä hän löytänyt niistä huomautettavaa. Hän aikoo kuitenkin vielä tarkistaa, että rummut eivät vaikuta veden virtaukseen.

– Kyllä ainakin kalat niistä pääsevät läpi, Tiainen sanoo. (HäSa)

Päivän lehti

27.5.2020