Kanta-Häme

Puukaupassa Hämeen alueella ennätystahti

Häme-Uusimaan alueella myytiin vuonna 2016 viidenneksen edellisvuotta enemmän puuta. Pystyvarantojen kasvattamisella valmistaudutaan lähivuosien investointien nopeasti lisääntyviin puukauppamääriin.

Metsäsektorin ennusteet povaavat kuitenkin kotimaisen puun käytön edelleen kasvavan tänä vuonna. Tämä ylläpitää positiivista virettä myös yksityismetsien puukauppaan.

Puukaupan kroonisin ongelma eli kuitupuun voimakas ylitarjonta poistuu ainoastaan uusilla investoinneilla.

Tämän hetkisessä puumarkkinatilanteessa, jossa tukin hinta on lähes nelinkertainen kuituun verrattuna, korostuu puukauppojen kilpailutus ja erityisesti tukin katkonta.

Katkonnan vaikutus puukaupassa on alueellamme keskimäärin 3–6 euroa kuutiometriä kohden ja tämä vaikutus kasvaa puun laadun heiketessä.

Vaikutus metsänomistajan puukauppatiliin on esimerkiksi hehtaarin uudistushakkuussa tuhansia euroja ja koko Hämeen alueella tukin katkonta kuitupuuksi aiheuttaa vuosittain kymmenien miljoonien eurojen menetykset metsänomistajille.

Hämeessä on merkittävä sahateollisuusyritysten keskittymä ja sahatuotteiden vienti vetää määrällisesti hyvin. Ongelmia aiheuttaa sahatavaran hinnan lasku ja erityisesti mäntysahatavaran hinnan alentuminen.

Euron heikentyminen ja ruplan vahvistuminen on hieman tuonut helpotusta itsenäisen sahateollisuuden hintakilpailukykyyn vientimarkkinoilla. Itsenäisen sahateollisuuden kannattavuus on kokonaisuutena heikko.

Suomalaisen sahateollisuuden suurin ongelma on kuitenkin kuitupuun ja sahauksen sivutuotteiden liian vähäinen kysyntä. Tämä ongelma korostuu Hämeessä ja se heikentää merkittävästi sahateollisuuden kannattavuutta.

Päivän lehti

26.10.2020

Fingerpori

comic