Kanta-Häme

Puukauppaan iso muutos

Stora Enson aluejohtajan Janne Partasen mukaan uusi lainsäädäntö ja sukupolven vaihtuminen ovat muuttamassa koko puukauppaa. Partanen myöntää auliisti, että myös metsäyhtiöt ovat hoitaneet asioita lyhytjänteisistä ja joutuvat muuttamaan näkökulmaa.

– Neuvonta kasvaa. Siirrymme puun ostamisesta palvelun myyntiin. Olemme antaneet neuvontaa myös aikaisemmin, mutta sen merkitys kasvaa ja näkökulma muuttuu.

Metsälaki uudistetaan, mikä lisää metsänomistajan päätäntävaltaa metsän hoidosta. Metsänhoitomaksut metsänhoitoyhdistyksille poistuivat, minkä oletetaan lisäävän muiden tarjoamien palvelujen kysyntää. Partanen kertoo, että Stora Ensossa on laadittu uusi strategia puunhankintaan.

– Muutokset edellyttävät meidän oman väkemme ja metsäkoneyrittäjien koulutusta. Sen jälkeen meidän on annettava tietoa asioista metsänomistajille.

Metsälaista…varsin hyvä

Partasen mielestä uudesta metsälaista on tulossa varsin hyvä. Hän pitää nykyisen lain puutteena muun muassa sitä, että se passivoi metsänomistajia.

– Metsänomistuksessa tapahtuu sukupolvenvaihdos. Uudella sukupolvella ei ole sidettä metsään ehkä lainkaan. Perustietämys alan asioista saattaa puuttua kokonaan. Meidän on mietittävä omaa viestintäämme.

Stora Enson arvion mukaan metsäalalla hintakilpailukyvyn merkitys kasvaa entisestään. Puupolttoaineiden osuus energian kokonaiskulutuksesta kasvaa.

– Puun hinnoittelu muuttuu kohteen mukaiseksi. Hyvästä kohteesta maksetaan muita parempi hinta.

Kohteen mukaista hinnoittelua korostaa polttoaineiden kallistuminen. Kohteesta tekee hyvän esimerkiksi etäisyys tieltä, uudistusalan suuruus ja matka tehtaalle.

– Alle autokuormaa puuta ei kannata tehdä. 50 kuutiotakin on liian pieni määrä. Ostajalla ei ole intoa alle 200 kuution hakkuulle.

– Yhtä hehtaaria ei harvenneta vaan sen rinnalle on saatava muita hakkuita.

Metsäteollisuus pelkää, että sen on kilpailtava kuitupuun saannissa voimaloiden kanssa. Energiapuun käyttöä edistetään monilla päällekkäisillä tuilla. Partasen mukaan nykyinen tilanne ei uhkaa teollisuuden kuitupuun saantia ja suunniteltu pienpuun energiatuki on suunniteltu oikein.

Otollinen talvi…puunkorjuulle

Metsäteollisuus on melko tyytyväinen puukauppaan tällä hetkellä. Partanen muistuttaa, että kysyntää on, vaikka taloudessa on epävarmuuksia. Metsäteollisuuden tehtaat ovat kaikesta huolimatta käynnissä.

– Olisimme ostaneet enemmänkin, mutta puukauppa on kuitenkin hyvällä tasolla. Toivottavasti kauppa edelleen vilkastuu kevään aikana.

Puukauppaa kiusaa usein osapuolten erilaiset näkemykset hinnasta.

– Nyt ei ole ylioptimistisia odotuksia. Toisaalta ei ole uhkatekijöitäkään. Voidaan sanoa, että näkemykset ovat lähestyneet. Hinta on ollut vakaa pidemmän aikaa.

Partanen kertoo, että Stora Enso olisi ostanut nykyistä enemmän erityisesti tukkeja. Partanen muistuttaa, että sahojen näkymät eivät ole ruusuiset. Ne kuitenkin pyörivät ja tarvitsevat tukkeja.

Talvi on ollut pitkä ja kylmä. Liian kovat pakkaset eivät ole kuitenkaan haitanneet puunkorjuuta Etelä-Suomessa.

– Talvi on ollut hyvä. Puunkorjuu jatkuu yli pääsiäisen. Heti ei muistu mieleen, milloin on ollut tällainen talvi. (HäSa)