Kanta-Häme

Pyhämäentien tontteja laajennetaan rantaan asti

Omakotitontteja suurennetaan Pyhämäentien länsipuolella Turengissa. Yhdeksän tontin omistajat pyytäneet kirjeitse, että kunta liittäisi heidän tontteihinsa Hiidenjoen rannan puistoalueeseen sekä lisäisi rakennusoikeutta tonteilla.

Tekninen lautakunta päätti tiistaina, että tähän ryhdytään. Se hyväksyi kaavaluonnoksen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman, jotka asetetaan pian nähtäville.

Kunta perii maanomistajilta maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset kustannukset.

Samantyyppistä muutosta esitettiin jo vuonna 2001, jolloin pyynnön takana oli kahdeksan maanomistajaa. Tuolloin kunnanhallitus katsoi, että puistoaluetta ei voida liittää tontteihin. Myös ympäristökeskus ja Hämeen liitto olivat sitä mieltä, ettei yksityistä virkistysaluetta pitäisi liittää tontteihin.

Kaava-alue sijaitsee noin kilometrin päässä Turengin keskustasta länteen. Alueella on yhteensä 12 rakennettua omakotitonttia.

Nykyisessä asemakaavassa on 25–40 metrin levyinen alava ranta-alue osoitettu puistoalueeksi. Sitä on monin paikoin kuitenkin hoidettu osana tonttien piha-aluetta. Lähes jokaisen tontin yhteyteen on rakennettu myös laituri, joka sijaitsee puistoalueella.

Puistoalueen pinta-ala on noin 1,2 hehtaaria, ja siihen kuuluu noin 345 metriä Hiidenjoen rantaa.

Kunta perii tontin lisämaasta kahdeksan euroa neliömetriltä. Tämä hinta määriteltiin vuonna 2008. HäSa

Päivän lehti

29.10.2020

Fingerpori

comic