Kanta-Häme

Pyörätiet ja bussivuorot lukiokuntoon

Hämeenlinnan suurlukion sijoittuminen Tavastian tontille tuo muutostarpeita katuverkkoon, sillä suurlukio lisää erityisesti Turuntien ja Hattelmalantien liikennettä.

Alueella liikkuu syksystä 2018 alkaen yli tuhat lukiolaista, jotka tulevat kouluun eri puolilta kaupunkia jalan, polkupyörillä, mopoilla, mopoautoilla ja bussilla. Oma auto voi olla 18 vuotta täyttäneillä opiskelijoilla.

– Liikenteen toimivuus on hirveän tärkeää ja siihen on panostettava, että kouluun pääsisi käyttäen joukkoliikennettä, polkupyörää tai kävellen, muistuttaa vs. tilaajajohtaja Tarja Majuri yhdyskunta-, ympäristö- ja rakentamispalveluista.

Jotta lukiolaiset saataisiin käyttämään omien ajoneuvojensa sijaan bussia, kaavatyön yhteydessä tehdyissä liikenneselvityksissä esitetään bussien liikennöintitiheyden kasvattamista.

Tämä tarkoittaisi esimerkiksi sitä, että Ammattiopisto Tavastian editse kerran tunnissa kulkevat linjat 13 ja 16 ajettaisiinkin aiempaa tiheämmin välein.

600 metrin päästä Turuntieltä liikennöi lisää busseja. Niiden saavutettavuus paranisi, jos Turuntien keskustan puolen pysäkkejä siirrettäisiin nykyistä lähemmäs Poltinahon risteystä.

Liikennesuunnitelmassa on nostettu esiin tukku Hattelmalantien ja Turuntien liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen liittyviä parannusehdotuksia. Myös Taimistontielle ja muille alueen asuinkaduille ehdotetaan esimerkiksi hidasteita ja pysäköintirajoituksia.

Rahallisesti kallein investointi olisi Poltinahon liikenneympyrän muuttaminen valo-ohjatuksi. Samaa on suunniteltu aiemminkin, mutta toteutus on siirtynyt varojen puuttuessa. Vuonna 2014 tehtyjen laskelmien mukaan investoinnin kustannusarvio olisi noin 880 000 euroa.

Suunnitelmassa esitetään myös Hattelmalantien nopeusrajoituksen laskemista 50:stä 40 kilometriin tunnissa.

Hattelmalantien kevyen liikenteen väylä pitäisi leventää ja jakaa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kaistoihin. Tavastian edessä oleva linja-autopysäkki taas pitäisi siirtää siten, että kevyt liikenne kulkee sen takaa, eikä pysäkkikatoksen ja pysäkkisyvennyksen välistä. Myös suojateiden näkyvyyttä pitäisi parantaa.

Kaupungin länsipuolelta tuleville pyöräilijöille esitetään uuden, noin 400 metriä pitkän väylän rakentamista Ahveniston koulun sivuitse Ahvenistontieltä Hattelmalantielle.

Vs. tilaajapäällikkö Tarja Majurin mukaan liikennesuunnitelmassa on elementtejä, jotka todennäköisesti on suurelta osin toteutettava. Kaikkea ei välttämättä tehdä samaan aikaan ja jotakin voi jäädä myös pelkäksi suunnitelmaksi.

Parannusten aikataulutus ja toteutus riippuu rahasta. Töiden tärkeys- ja kiireellisyysjärjestystä pohdittaneen ensi vuoden investointibudjettia laadittaessa.

Pyöräilyyn, jalankulkuun ja busseihin panostaminen helpottaisi myös lukion tontin pysäköintiongelmia.

Lukion lisärakennuksen kaavoituksen yhteydessä päänvaivaa on tuottanut riittävien autopaikkojen mahduttaminen tontille. Kaavaan on sisällytetty mahdollisuus pysäköintilaitoksen rakentamiselle, mutta miljooniin euroihin nousevien kustannusten vuoksi se jäänee toistaiseksi haaveeksi. 

Klikkaa karttaa, näet sen isompana

Päivän lehti

28.5.2020