Kanta-Häme

Pysäköinti kaivautuu torin tai linja-autoaseman alle

Keskikaupungin pysäköintiratkaisua etsitään edelleen, mutta nyt vaihtoehtojen määrä on supistumassa kahteen.

Vs. tilaajajohtaja Tarja Majuri esittää yhdyskuntalautakunnalle, että kahden parhaan vaihtoehdon kannattavuudesta tehtäisiin vielä vertailu.

Nämä kaksi päävaihtoehtoa ovat torin alle tuleva pysäköintilaitos tai linja-autoasemalle osittain maan alle rakennettava laitos.

Lopullinen ratkaisu näiden vaihtoehtojen kesken on tarkoitus tehdä vasta, kun Engelinrannan yleiskaavaluonnos on valmistunut vuoden 2014 kuluessa.

Pysäköintisuunnitelmaa aiotaan edistää myös vuokraamalla pysäköintialueet Hämeensaaresta, Vanajantien kulmauksesta sekä terveyskeskuksen ja Hämeentien välistä Hämeenkujalta Hämeenlinnan Pysäköinti oy:lle.

Tämä tarkoittaa, että alueet tulevat maksullisiksi. Pysäköintiyhtiö saa tehtäväkseen tuottaa seurantatietoa siitä, miten muutos vaikuttaa keskustan pysäköintiin ja nykyisiin pysäköintilaitoksiin.

Erilaisia vaihtoehtoja

Keskustapysäköintiin etsitään uusia ratkaisuja, koska sieltä on jo poistunut ja poistuu lähivuosina yli 500 pitkäaikaista pysäköintipaikkaa. Pysäköintikartoituksen mukaan lyhytaikaisia maksimissaan kahden tunnin paikkoja on riittävästi.

Yhtenä tavoitteena on ollut myös keskustan kehittäminen viihtyisämmäksi. Tarkoitus on mahdollistaa lyhytaikainen pysäköinti palvelujen lähellä, mutta siirtää pitkäaikaispysäköinti pois katujen varsilta.

Pysäköintiratkaisun pohjaksi on tutkittu monia vaihtoehtoja. Niitä ovat muun muassa maanpäällinen kolmikerroksinen pysäköintitalo Kasarmikadulle. Sinne saataisiin lähes 700 paikkaa. Kaivoparkin laajennus mahdollistaisi 240 autopaikkaa.

Keskustan maanalainen pysäköintilaitos torin alle sisältäisi 663 paikkaa.

Linja-autoasemalla on erilaisia vaihtoehtoja. Suurin niistä olisi maanpäällinen viisikerroksinen pysäköintitalo linja-autoaseman tontille. Sinne saataisiin mahtumaan jopa 730 autoa. Samankokoinen talo olisi mahdollista rakentaa myös Engelinrantaan.

Pysäköintilaitoksia on soviteltu lisäksi Paasikiventien varteen. Yhtenä vaihtoehtona on tutkittu yksityisten pysäköintilaitosten verkostoa eri puolille ydinkeskustaa.

Miljoonien hintahaarukka

Jatkotarkasteluun jäivät linja-autoaseman ja torin alapuolelle suunniteltavat vaihtoehdot. Muut putosivat pois etäisyytensä tai kaupunkikuvallisten ongelmien vuoksi.

Tarja Majurin mukaan linja-autoasemalla on tutkittavana vielä useita vaihtoehtoja. Viisikerroksinen kokonaan maanpäällinen ratkaisu ei kuitenkaan ole mukana. Siellä tutkitaan kolmikerroksiset vaihtoehdot, joissa vähintään yksi kerros olisi maan alla.

Torin alle pysäköintilaitoksen rakentaminen maksaa arviolta 28,5 miljoonaa ja linja-autoasemalle 24,5-32,4 miljoonaa euroa. Hintaan vaikuttaa, paljonko maan alle mentäisiin. Linja-autoasemalla tulee kalliiksi toteuttaa toinen maanalainen kerros.

Myös nykyisen linja-autoaseman mahdollisella suojelupäätöksellä on merkitystä.

Yhdyskuntalautakunta pohtii tiistaina, miten asiassa edetään. Esitys on, että jäljelle jääneistä vaihtoehdoista tehtäisiin kannattavuusvertailu.

– Sen jälkeen asia tulee uudelleen lautakunnan käsittelyyn. Se menee varmasti ensi vuoden puolelle, Tarja Majuri arvelee. (HäSa)

Päivän lehti

29.10.2020

Fingerpori

comic