Kanta-Häme

Pysäköintiratkaisu kaupunginhallitukseen

Hämeenlinnan kaupunginhallitus saa maanantaina eteensä keskustan pysäköintilaitosesityksen.

Vt. kaupunginjohtaja Juha Isosuo esittää yhdyskuntalautakunnan kesäkuisen päätöksen hyväksymistä sellaisenaan.

Siinä pysäköintilaitosratkaisua viedään eteenpäin kahden parhaan vaihtoehdon kannattavuusvertailulla. Käytännössä siis pohditaan toriparkin ja linja-autoaseman tontille rakennettavien laitosten välisiä hyötyjä ja haittoja taloudellisista näkökulmista.

Alustavien laskelmien mukaan toriparkin hinnaksi on arvioitu 28,5 miljoonaa ja linja-autoaseman pysäköintilaitoksen hinnaksi 22,5–32,4 miljoonaa euroa.

Varsinainen ratkaisu siitä, kumpaan paikkaan parkkilaitos rakennetaan, tehdään vasta sen jälkeen, kun Engelinrannan asuinalueen osayleiskaavaluonnos on valmis. Sen pitäisi valmistua ensi vuoden aikana.

Asemaparkki jää ennalleen

Lisäksi Isosuo esittää kolmen nykyisen keskustan tuntumassa olevien ilmaisten parkkialueiden vuokraamista Hämeenlinnan pysäköintiyhtiölle.

Vuokraus koskee Hämeensaaressa uimahallin edustalla olevaa pysäköintialuetta, Verkatehtaan kulmauksessa Vanajantien varressa olevaa hiekkaparkkia sekä terveyskeskuksen parkkipaikan ja Hämeentien välissä olevaa parkkipaikkaa. Ilmaisparkkipaikkojen on koettu heikentävän läheisten Keinu- ja Kaivoparkkien käyttöastetta.

Samalla kaupunki velvoittaa pysäköintiyhtiön tuottamaan seurantatietoa ratkaisun vaikutuksista keskustan pysäköintiin ja nykyisiin pysäköintilaitoksiin.

Isosuo ehdottaa, että kaupunginhallitus oikeuttaa vs. tilaajajohtaja Tarja Majurin sopimaan pysäköintialueiden vuokraehdoista sekä hyväksymään vuokrasopimuksen.

Hämeenlinnan Pysäköinti Oy pyysi kesäkuussa vuokralle myös rautatieaseman liityntäpysäköintikenttää, mutta siihen kaupunki ei ole myöntynyt. Sen tavoitteena on tehdä asemanseudun pysäköinnistä erillinen selvitys alueen kaavoituksen yhteydessä. (HäSa)

Päivän lehti

30.5.2020