Kanta-Häme

Radon kannattaa mitata aina

Vaikka home ja kosteus ovatkin paljon radioaktiivista kaasua, radonia, dramaattisempi sisäilman ongelma, on radonia yhä suomalaisissa rakennuksissa. Hajuton, näkymätön ja oireeton radon on vaarallinen, sillä se aiheuttaa Suomessa 300 keuhkosyöpää joka vuosi

60 000 asunnossa tarvitaan tälläkin hetkellä korjauksia, sillä niiden radonpitoisuus ylittää vanhoille asunnoille asetetun enimmäistason eli 400 becguereliä kuutiometrissä. Suomessa on tehty korjauksia noin 5000 asunnossa.

Radon tulee tavallisesti ongelmaksi vasta kiinteistökaupan yhteydessä, kun ostaja haluaa tietää asunnon radonpitoisuuden.

– Radonmittaukset kannattaisi tehdä samaan aikaan kosteusmittausten kanssa. Jos korjauksia tulee, hoituvat ne helpoimmin samaan aikaan, tarkastaja Olli Holmgren Säteilyturvakeskuksesta ja radon-asiantuntija Jarkko Ruokonen Suomen Radonhallinnasta patistavat.

Paras aika radonmittauksille on marraskuusta huhtikuuhun. Radon mitataan yleensä kahdella mittarilla asunnon eri huoneista kahden kuukauden aikana. Työpaikoilla radonmittauksia voidaan tehdä kymmenissäkin mittauspisteissä.

Ongelmiksi ovat nousseet työpaikat, päiväkodit ja koulut, joissa mittauksia ohjaavat kaiken lisäksi lait ja viranomaisvaatimukset. Ruokonen tekee paljon mittauksia ja korjauksia Suomen eri puolilla, mutta Hämeenlinnan seudulla on vielä monia kohteita tutkimatta. Asiaan suhtaudutaan välinpitämättömästi.

– Etenkin koulujen ja päiväkotien radonmittauksia laiminlyödään, vaikka juuri ne olisivat todella tärkeitä. Olen tullut siihen lopputulokseen, että radonin tuntee vain kymmenen prosenttia väestöstä ja sekin huonosti, Jarkko Ruokonen sanoo.

Moni pelkää radonmittauksia korkeiden kustannusten takia. Holmgrenin mielestä pelot ovat turhia, sillä käsistään taitava voi tehdä remontin itse muutamalla satasella. Säteilyturvakeskuksen www-sivuilla on jopa opas remontista.

– Yleensä korjaukset tarkoittavat radonimurin tai -kaivon asentamista. Kun radonkorjaukset tilataan yritykseltä, on sen hinta 2000-5000 euroa, Holmgren sanoo.

Radonkorjausten tarve kasvaa, sillä helmikuussa vuonna 2018 astuu Suomessa voimaan EU:n asettama uusi enimmäistaso eli 300 becguereliä. Uusissa asunnoissa radonin enimmäistaso on 200 becguerelia. Raja-arvon ylittäviä asuntoja on Suomessa noin 100 000.

Suomen sisäilman radonpitoisuudet ovat korkeampia kuin monissa muissa maissa. Syitä ovat maaperä, talojen rakennustekniikka ja ilmasto. Erityisen korkeita pitoisuudet ovat juuri Pirkanmaalla ja Etelä-Suomen harjuilla tai Salpausselillä. Alueella on peräti 80 prosenttia kaikista enimmäisarvon ylittävistä asunnoista.

Hämeenlinnan kantakaupungissa on radonmittauksia tehty lähes 3000 asunnossa ja keskiarvo on 229. Uusissa asunnoissa radonin enimmäistaso on 200 becguerelia.

Korkeimmat arvot ovat haja-asutusalueella. Esimerkiksi Rengossa arvo oli 322, mutta kun Torvoilassa tehtiin mittaukset neljälletoista asunnolle, oli niiden keskiarvo yllättäen 772.