Kanta-Häme

Radonarvot mittaamatta työpaikoilla

– Liian monella Kanta-Hämeen työpaikalla radon-mittaukset on jätetty tekemättä, vaikka laki velvoittaa niihin riskialueilla.

Näin arvioi toimitusjohtaja Jarkko Ruokonen radonmittauksia ja -asiantuntijapalveluja tuottavasta Suomen radonhallinta -yhtiöstä.

Koko Kanta-Hämeessä radonpitoisuudet ylittävät toimenpiderajan. Maan alla sijaitsevissa työtiloissa on radon mitattava koko maassa, mutta riskialueilla myös ensimmäisen kerroksen tiloissa.

Jos mittaustulokset ylittävät 400 becquereliä, tulos on raportoitava Säteilyturvakeskukselle (stuk). Säännöllisen työskentelyn työtiloissa tulee suorittaa työaikainen radonaltistustutkimus tai toimenpiteitä radonin vähentämiseksi sekä tehdä uusintamittaus.

Työnantajan tulee itse huolehtia mittauksista, mutta valvova viranomainen on stuk.

Tarkastaja Olli Holmgren stukilta sanoo, etteivät edes riskialueella sijaitsevien kuntien yksityiset työnantajat tai työsuojeluvaltuutetutkaan välttämättä tiedä mittausvelvollisuudesta. Myös laiminlyönnit ovat mahdollisia.

– Laki mahdollistaa, että voisimme vaatia kaikilta yrityksiltä tietoa suoritetusta mittauksesta. Meillä harkitaan parhaillaan asiaa, Holmgren kertoo.

Toistaiseksi stuk edellyttää raporttia vain 400 becquereliä ylittävistä arvoista. Kattavamman raportoinnin läpikäymiseen ei ole tarvittavaa työvoimaa.

– Tilannetta vaikeuttaa myös, ettei käytössä ole riittäviä rekisteritietoja työnantajista, joilla on ensimmäisen kerroksen työtiloja.

Holmgren arvioi, että stukin lisäksi myös aluehallintovirastojen (avi) työsuojelutarkastajien olisi hyvä seurata työpaikkojen radonmittauksia.

Avin tulee valvoa työntekijöiden työympäristön turvallisuutta ja siihen kuuluu myös ilmanlaatu. Radon on hajuton, mauton ja näkymätön kaasu, joka voidaan todeta vain mittauksin.

Jarkko Ruokonen ja Olli Holmgren ovat panneet merkille Pirkanmaan avin vaativan työsuojelutarkastuskäynneillään työnantajilta radonmittausten tuloksia.

– Vuoden ajan Pirkanmaan alueelta on tullut hyvin runsaasti radonmittauspyyntöjä, joita tilattaessa on kerrottu avin edellyttävän niitä. Kanta-Hämeestä tai Uudeltamaalta avin vauhdittamia tilauksia ei juuri tehdä, Jarkko Ruokonen kertoo.

Kaupunkien, kuntien ja valtion virastoissakin mittaukset on tehtävä kymmenen vuoden välein sekä isojen peruskorjausten jälkeen.

Hämeenlinnan kaupungin kaikilla työpaikoilla mitattiin radonarvot vuonna 2012 ja Riihimäellä vuonna 2011 sekä muutama kohde vuonna 2015.

Kiinteistöpäällikkö Petri Ylämurto Hämeenlinnasta kertoo, että Eteläisten koululle rakennettiin radonkaivo poistamaan radonia, mutta muuten suuria ongelmia ei löytynyt.

Riihimäellä rakennuspäällikkö Hannu Mattilan mukaan Hirsimäen päiväkodin ilmastointia korjaamalla saatiin radonarvot kuriin. HÄSA

Päivän lehti

5.12.2020

Fingerpori

comic