Kanta-Häme

Rahkoilan lakkauttamisesta yksimielinen esitys

Hattulan kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Rahkoilan koulu lakkautetaan tämän kevätlukukauden jälkeen.

Kunnanhallitus keskusteli asiasta pitkään, mutta kallistui loppujen lopuksi yksimielisesti lakkautusesityksen taakse. Kunnanvaltuustossa asia on esillä huhtikuun 10. päivänä.

Rahkoilan koulun lakkautusta perustellaan kunnan heikolla taloudellisella tilanteella. Lakkautus on osa laajempaa säästöohjelmaa, jolla on tarkoitus karsia puoli miljoonaa euroa tämän vuoden käyttömenoista.

Samalla halutaan turvata Mierolanpellolle kaavaillun uuden koulun rakentaminen. Aiemmin suunniteltiin, että Hurttalan ja Rahkoilan koulut olisi lakkautettu yhtä aikaa siinä vaiheessa, kun ne korvaava uusi koulu on valmis.

Adressissa lähes tuhat nimeä

Helmikuun alussa kunnan ohjausryhmä käsitteli säästötavoitteita, ja tällöin esille nousi Rahkoilan koulun lakkautus suunniteltua nopeammin.

Sivistyslautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan helmikuun lopulla, ja päätyi äänestyksen jälkeen esittämään Rahkoilan koulun lakkautusta hallitukselle ja valtuustolle. Osa lautakunnan jäsenistä olisi halunnut siirtää asian käsittelyä myöhemmäksi.

Rahkoilan koulun lakkauttamisen arvioidaan tuovan vähintään 170 000 euron säästön vuosittain.

Koulun lakkautussuunnitelma on herättänyt jyrkkää vastustusta Rahkoilassa ja muuallakin Hattulassa. Lasten vanhemmat ovat kritisoineet nopeaa valmisteluaikataulua ja niukkaa tiedotusta.

Koulun toiminnan jatkumisen puolesta koottuun nettiadressiin on kertynyt lähes 1 000 nimeä. Lasten vanhemmat ovat myös jättäneet tiedoksiannon Hattulan päättäjille. (HäSa)