Kanta-Häme

Rajatarkastuksiin tulossa raju kiristys Schengen-alueella?

EU-alueella tehtäviin rajatarkastuksiin ehdotetaan huomattavaa muutosta. Luxemburgissa hiljattain kokoontuneet EU:n sisäministerit käsittelivät ehdotusta, jossa EU-alueen kansalaisille tehtäisiin Schengenin ulkorajoilla säännönmukaisia rekisterikyselyitä ja rajatarkastuksia, jos matka suuntautuu Schengen-alueen ulkopuolelle.

Ehdotetulla uudistuksella olisi tarkoitus estää esimerkiksi terroristisissa tarkoituksissa matkustavan EU-kansalaisen lentomatka.

Kokoukseen osallistuneen sisäasiainministerin Päivi Räsäsen (kd) mukaan kaikki suuret EU-maat, kuten Saksa, Britannia, Ranska, Puola ja Alankomaat ilmaisivat tukensa systemaattisille rajatarkastuksille ja rekisterikyselyille.

Tällä hetkellä säännöllisiä rekisterikyselyitä ja rajatarkastuksia tehdään niin sanottujen kolmansien maiden kansalaisille. EU-maiden kansalaisille tarkastuksia saa tehdä vain satunnaisesti.

Räsänen sanoo, että rekisterikyselyt eivät välttämättä näkyisi matkustajalle mitenkään, jos tarkastukset tehtäisiin passintarkastuksen yhteydessä.

Räsäsen mukaan ainoa ongelma säännöllisissä rekisteritarkastuksissa olisi se, että ne saattaisivat hidastaa lähtöselvityksiä ja lisätä rajatarkastajien työmäärää.

– Kysymys on lähinnä siitä, että voidaan varmistaa, ettei lennolle lähde mukaan henkilöitä, joilla on yhteyksiä esimerkiksi Isis-järjestöön.

Vapaa liikkuvuus ei ole uhattuna

Räsänen huomauttaa, ettei EU-alueen vapaa liikkuvuus ole uhattuna.

– Ulkorajatarkastuksia ja passitarkastuksia tehdään aina ulkorajoilla.

Räsäsen mukaan Suomen kanta rajatarkastusten kiristyksiin on tietyin varauksin myönteinen.

– Ensin pitää kuitenkin selvittää systemaattisten rekisteritarkastusten taloudelliset ja käytännölliset vaikutukset.

Vaikka asiaa kiirehdittäisiin, kiristykset rajoilla tulisivat Räsäsen mukaan voimaan aikaisintaan vuoden, todennäköisesti useiden vuosien kuluttua.

– Schengen-säännöstön muutokset jouduttaisiin käsittelemään sekä parlamentissa, neuvostoissa että kaikissa kansallisissa parlamenteissa. (LM-HäSa)

 

 

 

 

 

Menot