Kanta-Häme

Rakennusjätteen käsittely helpottuu – Karanojalle uusi käsittelylaitos ja yhtiö

Kiertokapula perustaa asiantuntijayrityksen kanssa yhteisyrityksen.
Destacleanin toimitusjohtaja Tanja Rytkönen ja Kiertokapulan toimitusjohtaja Mikko Koivulehto tiivisasvaltilla, jonka päälle käsittelylaitos rakennetaan.

Hämeenlinnan Karanojalle perustetaan yhtiö rakennus- ja puujätteen käsittelyyn. Tehokierto-yhtiölle rakennetaan mekaaninen käsittelylaitos Kiertokapulan alueelle.

– Uudesta toimintamallista hyötyvät kaikki. Voimme tarjota kuljetusyrityksille ja rakennusliikkeille nykyistä parempia palveluja, sanoo Destacleanin toimitusjohtaja Tanja Rytkönen.

 

Hämeenlinnassa toimiva Tehokierto käyttää Kiertokapulan toimipaikkoja jätteen keräämiseen. Tehokierron toinen osakas Destaclean on yksityinen yritys, joka pitää itseään rakennusjätteen kierrätyksen edelläkävijänä. Destacleanilla on ollut toimintaa nimenomaan Uudellamaalla, mutta se on pitkään suunnitellut toimintaa Kiertokapulan toimialueella.

Kiertokapula ja Destaclean omistavat Tehokierrosta kumpikin 50 prosenttia. Osapuolten mukaan yhteisyrityksellä saadaan monia hyötyjä toiminnan käynnistämiseen.

– Tehokierron liikevaihdoksi tulee 5–6 miljoonaa euroa. Mekaanisen käsittelylaitoksen halli maksaa noin puoli miljoonaa euroa, Rytkönen kertoo.

Tehokierto ei itse pyöritä varsinaista jätteiden käsittelytyötä vaan ostaa sen toiselta yritykseltä.

 

Kiertokapulalla on käsittelylaitokselle valmis paikka, jolla on jätteenkäsittelylaitoksen vaatima tiivisasvaltti. Tehokierto voi käyttää Kiertokapulan ympäristölupia, joten sen ei tarvitse ennen toiminnan käynnistämistä hakea omia lupia.

– Meillä oli erilaisia vaihtoehtoja toiminnan järjestämiseksi. Näimme, ettemme halua kilpailla Kiertokapulan kanssa. Yhdessä saamme infran entistä parempaan käyttöön, Rytkönen sanoo.

Kiertokapulan toimitusjohtaja Mikko Koivulehto uskoo, että Kiertokapula tekee jatkossa samankaltaisia ratkaisuja.

– Meidän omat voimavaramme eivät riitä kiertotalouteen. On myös mahdollista, että syntyy yhtiöitä, joista omistamme sata prosenttia, Koivulehto sanoo.

Puu- ja rakennusjätteen käsittelylaitos rakennetaan ympyröidylle alueelle, joka on nyt tyhjennetty.

Kuntien omistama Kiertokapula ei olisi itse voinut käynnistää markkinaehtoista liiketoimintaa rakennus- ja puujätteen hyödyntämiseen. Tehokierto toimii markkinaehtoisesti ja se ostaa myös osakkaansa Kiertokapulan palvelut markkinahintaan.

Koivulehto pitää Tehokierron perustamista tärkeänä avauksena koko Karanojan alueen kehittämisessä.

– Tarjoamalla toimintamahdollisuuksia alueen yrittäjille ja yrityksille, voimme olla mukana vahvistamassa kiertotaloustoimintaa. Tiheä jätteiden vastaanottopisteiden verkko vähentää kuljetusten päästöjä ja säästää kustannuksia.

Lue myös: Kiertokapulalle kymmenien miljoonien investoinnit – Uuden toimitusjohtajan mielestä vahvaa taloutta tarvitaan

Kiertokapula on aloittamassa 20 miljoonan euron investointiohjelman. Sen käyttöön on tulossa 24 hehtaarin uusi alue.

– Karanojan alueelle on kertynyt investointivelkaa. Parannamme alueen rakennuksia ja alueen infraa, Koivulehto kertoo.

Kun Karanojan liikennejärjestelyjä parannetaan, helpotetaan myös uuden rakennus- ja puujätteen käsittelylaitoksen toimintaa. HÄSA

Päivän lehti

20.1.2020