Kanta-Häme

Rakennuskeskus Centraa pusketaan taas eteenpäin

Viitisen vuotta Suosaareen Harvialantien varteen vireillä ollut rakennuskeskus Centra on saanut uutta puhtia.

Kuutisen viikkoa hankkeesta vastuussa ollut Pohjola Rakennus oy Hämeen hankekehitysjohtaja ja osakas Harri Kiviranta aikoo käynnistää neuvottelut niin sanottujen veturiyritysten sitouttamisesta uudelleen hankkeeseen, koska ”keskusteluyhteys on ajan kuluessa laimentunut”.

– Käyttäjien kautta hankkeen eteneminen lähtee. Kun takana on riittävän iso kiinnostus, se pistää liikettä meihin ja Hämeenlinnan kaupunkiin, ja sitä kautta kulmakunta saadaan tuotua maailmankartalle kauppapaikkana.

Centra havittelee alueelle muun muassa isoja rautakaupan toimijoita, rakennustarvikeketjuja, urheiluvälinemyymälöitä sekä halpamyymäläketjuja.

Ongelmana liittymät

Pahiten hanketta ovat apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuon mukaan viivästyttäneet liittymäjärjestelyt.

Uudenmaan ely-keskus jahkailee edelleen suunnitelmiaan 10-tien kehittämiseksi. Koska kymppitie on valtatie, valtion tiehallinnolla on liittymille omat vaatimuksensa.

– Parhaana vaihtoehtona olemme esittäneet, että kahden liikenneympyrän (Katuma ja Katinen) väliin tulisi uusi liittymä, josta saisi alueelle uuden sisäänajon, Isosuo kertoo.

Tiehallinnon kannan mukaan liittymiä tulisi liian lähekkäin. Kaupungille kelpaisi myös väliaikainen ratkaisu.

Kallista kaupungille

Kaupunki on pitänyt esillä myös Katuman kiertoliittymän muuttamista monikaistaiseksi ja nykyistä isommaksi turboliittymäksi, josta tulisi liittymä Centraan.

Siitä ei kuitenkaan kuljettaisi enää Katumalle, vaan Katumalle suuntautuvalle liikenteelle tehtäisiin uusi, tavallinen liittymä etelämmäksi Harvialantien varteen.

Jos ely-keskus säilyttää kymppitien valtatienä, kiertoliittymän rakentaminen ei olisi mahdollista, vaan ainoastaan eritasoliittymä.

– Ne vaativat tuhottomasti tilaa ja ovat tuhottoman kalliita. Kaupunki ei pysty millään saamaan sellaista aikaiseksi, Isosuo sanoo.

Kaupunki haluaisikin muuttaa kymppitien nykyisen statuksen valtatiestä kantatieksi, mikä mahdollistaisi tarjottua keveämpien liittymäratkaisujen toteuttamisen.

Kirstulaakin mietitty

Alueen toteuttamisen aloittamisen tiellä on ollut muitakin, teknisiä esteitä, kuten sähköverkkojen muuttamista ja hulevesiratkaisuja.

– Tekniset asiat eivät ole ylitsepääsemättömiä, ne saadaan rahalla ratkeamaan, hankekehitysjohtaja Harri Kiviranta toteaa.

Koska ongelmia on riittänyt, kaupunki ja Pohjola Rakennus ovat välissä käyneet neuvotteluja myös rakennuspaikan vaihtumisesta Sunny Car Centerille (SCC) alun perin ajatellulle Kirstulan pellolle.

– Meillä ei ole vielä tässä vaiheessa tarvetta nostaa käsiä pystyyn ja luovuttaa niin, että Harvialantien hanke kuopataan ja siirretään sinne, Kiviranta sanoo.

Kirstula on Suosaaren lisäksi ainoa alue, johon maakuntakaavassa on määritelty tämäntyyppistä, ison ja paljon tilaa vievän kaupan rakentamista.

– Suosaari on mielenkiintoinen paikkana. Centra tasapainottaisi siellä Hämeenlinnan kaupan tilannetta, kun Tiiriön suunnalla on jo aika paljon ison kaupan yksiköitä, ja nyt tuli myös uusi kauppakeskus katteelle, Kiviranta näkee.

Ely-keskus päätti aikoinaan, että SCC ei olisi saanut autokaupankeskukselleen liittymää moottoritieltä, vaan kulku olisi pitänyt järjestää Pälkäneentien kautta. Tässä perusteluna oli se, että Tiiriön eritasoliittymä on niin lähellä. (HäSa)