Kanta-Häme

Rakentajan muistettava Turengissa radon - arvot ylittyvät jopa viisinkertaisesti

 

Säteilyturvakeskus on mitannut radonpitoisuuden 113 000 pientaloasunnossa. Eniten enimmäisarvojen ylityksiä esiintyy Kymenlaakson, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, Etelä-Karjalan, Kanta-Hämeen sekä entisen Itä-Uudenmaan maakunnissa. Radonpitoisuudet saattavat vaihdella suuresti saman kunnan alueellakin. Ne ovat suurimpia läpäisevillä soraharjuilla ja pienimpiä tiiviillä savimailla. Lisäksi rakennustapa vaikuttaa radonpitoisuuteen.
 
Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaan uusissa asunnoissa radonpitoisuus saisi olla enintään 200 becquereliä kuutiometrissä. Vanhojen asuntojen enimmäisarvo on 400 becquereliä kuutiometrissä.
 
Säteilyturvakeskuksen Janakkalassa mittaamien 1652 asunnon keskiarvo 329 oli becquereliä. Tuo 200 becquerellin raja ylittyi 40 prosentissa asunnoista, 400 becquerellin raja 17 prosentissa ja 1000 viidessä prosentissa. Turengissa mitattujen 1032 asunnon keskiarvo on 391 becquerelliä.
 
Asunnoista 44 prosentissa ylittyi 200 becquerellin raja, 400 becquerellin raja ylittyi 20 prosentissa ja tuhat becquerellin seitsemässä prosentissa.
 
– Janakkalan radonpitoisuudet ovat poikkeuksellisen korkeat, mutta radon tunnetaan aika hyvin tällä seudulla. Esimerkiksi Kauriinmaalla suositusarvot taitavat ylittyä miltei joka tontilla, mikä on otettu rakentamisessa huomioon, sanoo rakennustarkastaja Harri Turunen.
 
Radoniin varauduttu maaperästä  riippumatta
Radon on erityisesti hiekkaperäisen maaperän ilmiö.
 
– Olemme varautuneet radoniin oikeastaan tontista riippumatta, koska Janakkalassa radonia voi rakennusvaiheessa kulkeutua tontille täytemaan mukana, vaikkei sitä itse tontin maaperässä merkittävästi olisikaan.
 
Radon ei aiheuta rakentajalle lisäkustannuksia, jos talossa on tuulettuva alapohja. Maavaraisessa perustuksessa vaihtoehtona on putkisto alussorastuksella. Alussorastuskerroksesta putket johdetaan vesikatolle, josta radon purkautuu taivaalle. Tarvittessa radonin purkautumista tehostetaan puhaltimella.
 
– Lisäkustannuksia kertyy korkeintaan muutamissa satasissa. Ulkopuolisten radonkaivojen rakentaminen soveltuu vanhoihin kiinteistöihin, joihin putkistojen rakentaminen ei ole mielekästä. Radonkaivo toimii karkearakenteisessa maaperässä. Radonin kannalta paras vaihtoehto on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, sanoo Turunen.

Päivän lehti

8.4.2020