Kanta-Häme

Rambollin raportti: Hämeensaaren areenan rakentaminen ja toiminta tuottaisi kaupungille miljoonia

Välittömien ja välillisten työpaikkojen määräksi arvioidaan tuhansia - joskin laskennan epävarmuuksia korostetaan.
Hämeensaari-hankkeen aluerajaus. Kartta: Soile Toivonen

Hämeenlinnan kaupungille tulisi Hämeensaaren areenahankkeesta noin 9 miljoonaa euroa 30 vuoden ajanjaksolla.

Näin arvioi konsulttiyhtiö Rambollin raportti, josta on valmistunut luonnos.

Kaupunki saisi areenasta tuloja sen rakentamis- ja toimintavaiheet yhteenlaskettuina summan, joka on suuruusluokaltaan 20 miljoonaa euroa. Kuluja koituisi noin 12 miljoonaa euroa,

Luvut eivät ihan täsmää muun muussa pyöristysten takia.

Raportissa ei ole lainkaan voitu ottaa laskelmiin mukaan sitä, lähteekö kaupunki mukaan rahoittamaan areenaa, eli esimerkiksi osakkaaksi kiinteistöyhtiöön.

Rakentamisvaiheessa areenasta tulisi kaupungille tuloja noin 12 miljoonaa euroa. Rakennusoikeuksien myynnistä hanketta kehittäville yhtiöille kaupunki saisi 10 miljoonaa ja kunnallisveroina tulisi kaksi miljoonaa.

Kustannukset kaupungille olisivat rakennusaikana 9 miljoonaa euroa. Siitä 6 miljoonaa menisi katuverkon rakentamiseen ja 3 pilaantuneiden maiden puhdistamiseen.

Areenan ollessa toiminnassa kunnallis- ja kiinteistöverotuloiksi arvioidaan yhteensä 9 miljoonaa, 30 vuodessa. Kiinteistöveron osuus arvioidaan vain miljoonaksi euroksi.

Kunnossapitokustannuksia kaupungille tulisi katuverkosta noin miljoona euroa.

Uutinen jatkuu kuvan jälkeen:

Yrityskonsortion ja kaupungin kumppanuussopimuksen aineistossa olevassa piirroksessa noin 4000-neliöinen supermarket sijoittuu Citymarketin ja areenan väliin. Kuva: Soile Toivonen

Työpaikkoja arvioidaan syntyvän noin 3100

Arvioinnin mukaan hankkeen rakentamisinvestoinnit olisivat noin 163 miljoonaa euroa. Yritysryhmän ja kaupungin aiotun kumppanuussopimuksen liite arvioi koko hankkeen investoinnin noin 190 miljoonan suuruiseksi, asuntorakentaminen mukaan luettuna. Asunnot sijoittuisivat rannan tuntumaan.

Areenahankkeen rakentamisen ja toiminnan aikainen työllisyysvaikutus olisi noin 3 100 henkilöä. Kanta-Hämeen maakuntaan työpaikoista kohdistuisi 1 400–1 700.

Tilastokeskuksen mukaan Hämeenlinnassa oli vuoden 2017 lopussa noin 28 000 työpaikkaa.

Raportti arvioi, että korkeintaan puolet rakentamisajan välittömästä työllisyysvaikutuksesta kohdistuisi Kanta-Hämeeseen, välillisistä enintään 40 prosenttia.

Toiminnan aikaisista työpaikoista maksimissaan 80 prosenttia tulisi kantahämäläisille, ja välillisesti työllistyvistä olisi korkeintaan puolet ”kotimaakunnasta”.

Rakentaminen antaisi työtä noin tuhannelle ihmiselle. Välillisesti sen arvioidaan työllistävän 800 henkilöä.

Kun areena oheispalveluineen olisi toiminnassa, työpaikkojen määräksi lasketaan 800. Lisäksi yhteensä noin 50 työpaikkaa olisi kaupassa ja ravintoloissa. Myös areena itse ja oheiset liikuntapalvelut tarvitsevat henkilöstöä.

Toiminnassa ollessaan areena muine palveluineen työllistäisi välillisesti arviolta 450 henkilöä.

Raportin luonnos korostaa epävarmuustekijöitä

Raportti korostaa, että työllisyysvaikutusten arviointimenetelmiin liittyy epävarmuustekijöitä. Niiden vuoksi työllisyysvaikutuksia voidaan ennakoida vuosiksi eteenpäin ”vain suuruusluokan tasolla”.

Kyse on myös suhteellisen kaavamaiseen laskentaan perustuvasta arviosta.

Kaupunki osti arvioinnin Ramboll Finlandilta 23 600 eurolla. Sillä ”pyritään edistämään parhaaseen ja monipuoliseen tietoon perustuvaa päätöksentekoa ja kaavoitusta kaupungissa”.

Kaupunginhallitus käsittelee Hämeensaaren kehityshanketta ja ehdotettua yritysryhmän kanssa tehtävää kumppanuussopimusta ensi maanantaina.HäSa

Lisätty pohjapiirros kello13.11 ja faktalaatikkoon lukuja hankkeen kuvaus -asiakirjasta kello 13.25.

Areenan pohjakerroksen kuva päivitetty kello 16.54.

Tästä linkistä pääset lukemaan aiempia Hämeen Sanomissa julkaistuja juttuja Hämeensaaren areenahankkeesta.

Yhteensä 68 000 kerrosneliömetrin hanke

Hankkeen kerrosala on kasvanut noin 4 000 kerrosneliömetrillä siitä, kun se julkistettiin helmikuussa 2019.

Kerrosneliöt jakautuvat Rambollin raportin mukaan seuraavasti (sulussa tiedot kaupunginhallituksen pykälän liitteenä olevasta hankkeen kuvauksesta):

Areena 19 200

Asunnot 12 700 (15 000)

Pysäköinti 10 800 (n.4 900)

Toimistot 8 400 (n.9 000)

Liikuntatila 4 900

Päivittäistavarakauppa 4 900 (n.4 000)

Liiketilat 3 800

Ravintolat 3 200

Asukkaita voisi alueelle sijoittua noin 300. ”Alueen asukasmäärätavoite todennäköisesti täyttyy (asunnot saadaan myytyä), mutta ovatko kaikki asukkaat uusia hämeenlinnalaisia?” raportti kysyy.

Hankkeen kuvauksessa mainitaan myös mahdollinen hotelli, jonka koko olisi 4 000 kerrosneliömetriä.

Päivän lehti

18.9.2020

Fingerpori

comic