Kanta-Häme

Rankka päivystystyö antaa tyydytystä

Päivystyslääkäriltä vaaditaan paljon. Mitä tahansa apua potilas tarvitseekin, päivystyslääkärin olisi hoidettava hänet niin, että hänen tilansa vakiintuu ja hänet voidaan siirtää eteenpäin erikoisalan lääkärin hoidettavaksi.

Usein on kiire, eikä miettimiseen ole aikaa. Päätökset on tehtävä nopeasti silloin, kun on hengestä kysymys.

Kanta-Hämeen keskussairaalan akuuttilääketieteen koulutusylilääkäri Tapio Innamaa myöntää, että akuuttilääkärin työ on stressaavaa, mutta hän kuitenkin korostaa työn palkitsevuutta.

– Päivystyslääkärit ovat yleensä tyytyväisiä työhönsä.

– Monet potilaat ovat helposti lähestyttäviä ja osoittavat lääkäriä kohtaan kiitollisuutta. Sekin lisää työtyytyväisyyttä.

Rankkaa mutta palkitsevaa

Innamaa ei oikein ymmärrä lääkäreitä, jotka viimeiseen asti välttelevät päivystystyötä.

– Minusta kaikkein tyydyttävintä työtä on rankka päivystystyö, jossa joutuu hankaliinkin tilanteisiin. Kun niistä kuitenkin yleensä selviää, sitä tietää tekevänsä todellista lääkärin työtä.

Akuuttilääketieteeseen erikoistuvia lääkäreitä Hämeenlinnassa on tällä hetkellä viisi. Koulutuspaikkoja on kaikkiaan 12. Kevään aikana tulee pari koulutettavaa lisää, ja syksyllä pitäisi kaikkien koulutuspaikkojen olla täynnä.

Kokeneet koulutettavat

Nyt koulutettavat lääkärit ovat lähteneet opinnoissaan liikkeelle oikeastaan puolestavälistä, sillä he ovat jo pitkälle erikoistuneita lääkäreitä, joilla on laajaa päivystyskokemusta ennestään.

– Mukana on muun muassa anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri.

Syksyllä koulutukseen on tulossa nuoria vastavalmistuneita lääkäreitä, jotka eivät vielä ole aloittaneet erikoistumista millekään erikoisalalle. Heillä koulutus kestää kuusi vuotta.

Neljä vuotta ja kolme kuukautta tästä ajasta he voivat opiskella Hämeenlinnassa. Yhden vuoden ajan on tehtävä töitä yliopistollisen keskussairaalan päivystyksessä, ja lisäksi yhdeksän kuukautta terveyskeskuksessa.

Tärkeintä ei ole diagnoosi

Maallikko voisi kuvitella, että akuuttilääkärin työssä tärkeintä olisi kyky tehdä nopeasti diagnooseja. Innamaa sanoo kuitenkin, ettei asia aina ole ollenkaan niin.

– Diagnoosi ei alkuvaiheessa ole oleellinen. Tärkeintä on, että potilasta osataan hoitaa, vaikka ei tiedetä, mitä hänen oireittensa taustalla on. Nopeasti on päätettävä, mitä on tehtävä, jotta potilas saadaan siihen kuntoon, että diagnoosi saadaan selville ja että hänet voidaan siirtää leikkaussaliin, teholle tai osastolle.

– Tätä kriittisen potilaan tilan vakauttamista tekevät nykyään yleensä anestesiologit.

Kun akuuttilääkäreiden määrä vähitellen kasvaa, sairaaloiden päivystysten toiminta muuttuu. Jako erikoisalojen välillä purkautuu. Samoin se, että samassa paikassa on sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon päivystys.

Vaikeusaste ratkaisee

– Potilaan hoidon tarvetta aletaan arvioida vain sairauden vaikeusasteen mukaan eikä sen mukaan, mille erikoisalalle hän kuuluu.

Se, että päivystykseen tullaan, vaikkei kyse ei ole henkeä uhkaavasta tai ilman hoitoa nopeasti pahenevasta sairaudesta, on jatkuva ongelma. Toisaalta se on Innamaan mielestä ymmärrettävää.

– Eihän potilas itse voi aina tietää, onko hän vakavasti sairas vai ei.

Tavoitteena on, että sairaalan päivystyksessä eli ensiavussa työskentelisi joka vuorossa yksi akuuttilääkäri, joka koordinoisi hoitoa ja osallistuisi tietysti myös itse hoitotyöhön.

Akuuttilääkärien lisäksi ensiavussa työskentelisi yhä myös muiden alojen erikoistuvia lääkäreitä, joista tärkeimpiä olisivat edelleen sisätautien ja kirurgian erikoislääkärit.

Aivohaverihoito huippuluokkaa

Suomalainen osaaminen aivoveritulppien hoidossa on maailman ykkösluokkaa. Innamaa sanoo, että sitä arvostetaan Yhdysvalloissa.

– Meilahden sairaala on huipulla. Hämeenlinnasta konsultoitiin ennen Meilahden päivystävää neurologia. Enää ei tehdä niin, vaan meidän oma päivystävä neurologi tai akuuttilääkärit tekee liotuspäätöksen. Käytäntö on osoittautunut onnistuneeksi.

Vielä koulutuksessa olevistakin akuuttilääkäreistä on siis kantahämäläisille merkittävää hyötyä. (HäSa)

Päivän lehti

3.6.2020