Kanta-Häme

Rantaa ja harjumetsää suojelualueiksi Lopella

UPM ja Hämeen ely-keskus ovat tehneet mittavan luonnonsuojeluun liittyvän maanvaihtosopimuksen.

UPM luovutti Suomen valtiolle noin 324 hehtaaria maa-alueita. Vaihdossa valtio luovutti UPM:lle metsätalousmaata noin 394 hehtaaria.

Vaihdolla toteutetaan rantojensuojeluohjelman ja Natura 2 000 -verkoston suojeluvarausten mukaista suojelua. Alueista muodostetaan tulevaisuudessa luonnonsuojelualueita ympäristöministeriön asetuksella.

Suurimmat yksittäiset alueet ovat noin 150 hehtaarin suuruiset Keritty-järven ranta-alueet ja Iso-Malva-järven rantaan rajoittuvat noin 115 hehtaarin suuruiset harjumetsät Lopella.

– Nyt tehty maanvaihto on poikkeuksellisen suuri Hämeen alueella ja viimeisiä UPM:n kanssa tehtäviä vanhojen suojeluvarausten maakauppoja tällä alueella, kertoo ylitarkastaja Esa Pynnönen Hämeen ely-keskuksesta.

Muut suojelualueiksi siirtyvät alueet sijaitsevat Keski-Suomessa Joutsassa ja Jämsässä sekä Etelä-Savossa Puumalassa. Luovutetut alueet ovat lähinnä rantamaita taustametsineen.

– Jatkamme edelleen neuvotteluja ympäristöministeriön kanssa muualla Suomessa sijaitsevien Natura 2 000 -kohteiden osalta. UPM on myynyt tai luovuttanut vaihtomaana alueitaan valtiolle suojelutarkoituksiin sekä perustanut omille mailleen yksityisiä suojelualueita yhteensä noin 25 000 hehtaaria, toteaa UPM Metsän ympäristöpäällikkö Sami Oksa.

Päivän lehti

31.5.2020