Kanta-Häme

Rantaa ja harjumetsää suojelualueiksi Lopella

UPM ja Hämeen ely-keskus ovat tehneet mittavan luonnonsuojeluun liittyvän maanvaihtosopimuksen.

UPM luovutti Suomen valtiolle noin 324 hehtaaria maa-alueita. Vaihdossa valtio luovutti UPM:lle metsätalousmaata noin 394 hehtaaria.

Vaihdolla toteutetaan rantojensuojeluohjelman ja Natura 2 000 -verkoston suojeluvarausten mukaista suojelua. Alueista muodostetaan tulevaisuudessa luonnonsuojelualueita ympäristöministeriön asetuksella.

Suurimmat yksittäiset alueet ovat noin 150 hehtaarin suuruiset Keritty-järven ranta-alueet ja Iso-Malva-järven rantaan rajoittuvat noin 115 hehtaarin suuruiset harjumetsät Lopella.

– Nyt tehty maanvaihto on poikkeuksellisen suuri Hämeen alueella ja viimeisiä UPM:n kanssa tehtäviä vanhojen suojeluvarausten maakauppoja tällä alueella, kertoo ylitarkastaja Esa Pynnönen Hämeen ely-keskuksesta.

Muut suojelualueiksi siirtyvät alueet sijaitsevat Keski-Suomessa Joutsassa ja Jämsässä sekä Etelä-Savossa Puumalassa. Luovutetut alueet ovat lähinnä rantamaita taustametsineen.

– Jatkamme edelleen neuvotteluja ympäristöministeriön kanssa muualla Suomessa sijaitsevien Natura 2 000 -kohteiden osalta. UPM on myynyt tai luovuttanut vaihtomaana alueitaan valtiolle suojelutarkoituksiin sekä perustanut omille mailleen yksityisiä suojelualueita yhteensä noin 25 000 hehtaaria, toteaa UPM Metsän ympäristöpäällikkö Sami Oksa.

Mainos