Kanta-Häme

Rantamökeistä entistä isompia

Hämeenlinnan rannoille saa jatkossa rakentaa nykyistä suuremman loma-asunnon. Kun tällä hetkellä yksittäisen mökin enimmäispinta-ala on 80 neliötä, ensi vuoden alusta lähtien pinta-ala kasvaa sataan neliöön. Myös erillisen rantasaunan enimmäiskoko kasvaa 20 neliöstä 25 neliöön.

Muutos kasvattaa etenkin kantakaupungin loma-asuntojen kokoa, mutta myös useimmissa entisissä liitoskunnissa on ollut voimassa tulevaa tiukempi rakennusjärjestys.

Rakennusvalvontapäällikkö Sirkku Malviala kertoo, että uudistus vastaa kuntalaisten toiveeseen. Viime vuosina trendinä on ollut rakentaa entistä suurempia loma-asuntoja.

Maaseudun tonteista aiempaa pienempiä

Uusi rakennusjärjestys helpottaa myös haja-asutusalueelle rakentamista. Kun asemakaava-alueen ulkopuolella sijaitsevan rakennuspaikan on tähän saakka täytynyt olla vähintään 5000 neliön suuruinen, jatkossa suunnittelutarvealueilla sallitaan 3000 neliön tai jopa vain 2000 neliön suuruiset tontit.

Hämeenlinnan reuna-alueilla sallitaan siis jatkossa merkittävästi pienempiä tontteja kuin Suomessa yleensä.

– Keskimäärin kaava-alueen ulkopuolisten tonttien kooksi on Suomen kunnissa määritelty vähintään 5 000 neliötä, Malviala kertoo.

Hän uskoo, että päätös on monelle rakentajalle mieleen, sillä rakennusvalvonnasta kysytään jatkuvasti mahdollisuutta rakentaa nykyistä vaatimusta pienemmille tonteille.

Hyvästit naapurien…aitakiistoille

Myös omien pihapuiden kaataminen helpottuu. Tällä hetkellä puidenkaato asemakaava-alueella vaatii maisematyöluvan.

– Käytännössähän sitä ei moni ole nytkään noudattanut, mutta jatkossa yksittäisiä, maisema-arvoltaan vähäisiä puita saa kaataa ilman rakennusvalvonnan lupaa, Malviala kertoo.

Rakennusjärjestyksessä tarkennettiin myös raja-aitamääräyksiä, koska niistä syntyy usein naapuririitoja.

Uuden järjestyksen mukaan kiinteistön omistajalla on oikeus rakentaa tai istuttaa aita tonttinsa rajalle, ellei asemakaavassa toisin määrätä. Kadun tai muun yleisen alueen varrelle rakennettu aita vaatii aina rakennusvalvonnan luvan, mutta tonttien välille rakennettava, korkeintaan 1,5 metrin korkuisen aidan saa rakentaa tai istuttaa ilman lupaakin, jos naapurukset pääsevät asiasta keskenään sopuun.

Vastaavasti rakennusvalvonta voi antaa luvan aidan rakentamiselle, vaikka naapuri sitä vastustaisikin.

Aidan maksimikorkeudeksi määritellään kaksi metriä, mutta risteysalueilla aita saa nousta korkeintaan metrin korkeuteen.

Malviala muistuttaa, että rakennusjärjestyksen määräyksiin on aina mahdollista hakea poikkeamislupaa. (HäSa)

Päivän lehti

8.4.2020