Kanta-Häme

Rantatorin vaiheilta ei löydy pysäköintiratkaisua

Kaupunginvaltuusto saa eteensä esityksen keskustan pysäköintiratkaisusta, joka ei oikeastaan ratkaise pysäköintiongelmaa. Sen sijaan se sulkee pois ainakin rantatorille rakennettavan pysäköintilaitoksen.

Kaupunginhallitus hyväksyi apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuon esityksen siitä, miten suunnittelussa edetään. Linja-autoaseman aukiolle ei tule pysäköintilaitosta, koska se olisi kaupunkikuvallisesti ja maisemallisesti kestämätöntä.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Rautio (kok.) myöntää, ettei nyt hyväksytty esitys ratkaise keskikaupungin pysäköintiongelmia.

– Käyhän pysäköinnin suunnittelu näinkin – sulkemalla pois vaihtoehtoja.

Hän kuitenkin kiittelee sitä, että nyt pysäköintiä selvitetty erittäin laajasti ja monista näkökulmista.

NYT VALTUUSTOLLE esitettävä vaihtoehto sisältää matalan paviljonkimaisen rakennuksen Rantatorin pohjoisreunaan, Palokunnankadun varrelle. Sinne suunnitellaan linja-autoaseman tarvitsemia toimintoja.

Vanha linja-autoasema suojellaan, mutta sille joudutaan etsimään jotain muuta käyttöä.

Nyt hyväksytty esitys sisältää ajatuksen, että vanhan linja-autoaseman muille sivustoille paitsi aukion puolelle voidaan rakentaa uudisrakennuksia.

Alueelle voidaan osoittaa myös julkista pysäköintiä kaupunkikuvan sallimissa rajoissa.

AUTOPAIKKOJEN määrälle ei kuitenkaan aseteta tavoitetta. Engelinrannan osayleiskaava mahdollistaa pysäköintipaikkojen rakentamisen mm. Paasikiventien alle.

Osayleiskaavasta on valitettu hallinto-oikeuteen ja käsittely on vielä kesken.

Eteläkadulle on mahdollista jossain vaiheessa rakentaa kaupunkikuvaan sopiva pysäköintilaitos. Se tulisi nykyisen pysäköintialueen tilalle.

Pysäköintilaitosten suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Hämeenlinnan Pysäköinti oy. Kaupunki varautuu pääomittamaan yhtiötä riittävästi. Siitä kuitenkin päätetään erikseen.

Alustavasti on kartoitettu, että esimerkiksi 310 auton pysäköintiratkaisun hinta olisi reilut kahdeksan miljoonaa euroa.

TORIN ALLE rakennettavaan pysäköintilaitoksenkin viitataan selvityksissä. Niissä todetaan, että sen kannattavuutta voidaan parantaa, jos sinne voidaan velvoittaa Engelinrannan asuinkortteleiden pysäköintiä.

Tämä sotii kuitenkin valtuuston hyväksymää pysäköintisuunnitelmaa vastaan. Siinä todetaan, että Engelinrannan pysäköinti toteutetaan alueen sisällä.

Lisäksi selvityksissä arvioidaan, että toriparkin toteuttaminen osin robottiparkkina ainakin teoriassa mahdollistaisi sen toteuttamisen vaiheittain. Nyt valtuustolle menevä esitys ei kuitenkaan sisällä toriparkkia.

KAUPUNGINVALTUUSTO edellytti kesäkuussa, että keskustan taloyhtiöiltä ja yhtiöiltä on tiedusteltava kiinnostusta myös muihin kuin toriparkkiin. Tehdyn kyselyn vastausprosentti oli vain 35, eikä kiinnostusta juuri ollut.

Kesäkuisen päätöksen mukaan pysäköintiratkaisuksi valitaan vaiheittainen hajautettu ja vaiheittainen ratkaisu. Kiireellisimmäksi kohteeksi nimettiin linja-autoaseman alue.