fbpx
Kanta-Häme

Raskaan liikenteen ajo- ja lepoaikojen noudattamisessa puutteita Hämeessä – Ylikuormamaksuja määrättiin neljä

Poliisin havainnot Hämeen poliisilaitoksen alueella olivat samanlaisia kuin koko valtakunnassa.
Poliisin valtakunnallisena valvontateemana oli 11.–17.10.2021 raskaan liikenteen valvonta. Kuva: JUSSI LEINONEN
Poliisin valtakunnallisena valvontateemana oli 11.–17.10.2021 raskaan liikenteen valvonta. Kuva: JUSSI LEINONEN / HäSa

Poliisin valtakunnallisena valvontateemana oli 11.–17.10.2021 raskaan liikenteen valvonta. Hämeen poliisilaitos osallistui teemaan viikon aikana useina päivinä niin Kanta-Hämeessä kuin Päijät-Hämeessä.

Valvonnassa tarkastettiin yhteensä 96 ajoneuvoa, joista 18 oli ulkomaalaisia. Eniten huomautettavaa oli tieliikenteen sosiaalilainsäädännön noudattamisessa. Ajopiirturi- ja ajo- ja lepoaikarikkomuksia tavattiin 30 kuljettajan kohdalla. Poliisin havainnot Hämeen poliisilaitoksen alueella olivat samanlaisia kuin koko valtakunnassa, ajo- ja lepoaikojen noudattamisessa on edelleen puutteita.

“Valitettavan paljon epäkuntoisuuksia”

Ylikuormamaksu määrättiin neljästä kuljetuksesta. Kuorma oli puutteellisesti varmistettu kahdessa kuljetuksessa. Kolmessa kuljetuksessa oli puutteita asiakirjoissa. Lisäksi neljässä ADR-kuljetuksessa oli huomautettavaa.

– Pysäytetyissä ajoneuvoissa todettiin edelleen valitettavan paljon epäkuntoisuuksia, yhteensä 13 ajoneuvossa oli huomautettavaa. Puutteet olivat kuitenkin sellaisia, ettei niiden todettu välittömästi vaarantavan liikenneturvallisuutta ja ajoneuvojen sallittiin jatkaa matkaa korjauskehotuksen kera. Turvalaiterikkomuksia todettiin ainoastaan kaksi, mitä on pidettävä pienenä määränä lähes sadasta pysäytetystä ajoneuvosta, Hämeen poliisilaitoksen tiedotteessa kerrotaan.

Raskaan liikenteen valvonta on ollut kuluvana vuonna yksi etukäteen vuodelle 2021 Poliisihallituksen määrittelemistä painopistealueista. Hämeen poliisi kertoo pystyneensä haasteellisesta tilanteesta huolimatta täyttämään kuluvana vuonna hyvin valvontavelvoitteensa raskaan liikenteen parissa.

Torjutaan harmaata taloutta

Valtakunnallisesti poliisin raskaan liikenteen tehovalvontajakson aikana todettiin ajo- ja lepoaikarikkomuksia 231 ja ajopiirturirikkomuksia 67. Kasvussa olivat erityisesti kuorman varmistamiseen liittyvät rikkeet, joita oli 75 sekä ylikuormat, joita oli 45.

– Eri tehovalvontajaksojen väliset erot ovat olleet yleensä hyvin vähäisiä. Tällä kertaa valvontajakson tulos poikkesi keskimääräistä enemmän erityisesti kuorman varmistamisen, ylikuormien sekä ajoneuvojen kuntoon liittyvien puutteiden osalta, poliisitarkastaja Kari Onninen Poliisihallituksesta kertoo.

Valvontajaksolla tarkastettiin 1 841 raskasta ajoneuvoa. Tarkastetuista 302 oli ulkomaan rekisterissä olevia ajoneuvoja. Lisäksi tarkastettiin kahdeksan linja-autoa.

Kuljettajille määrättiin kaiken kaikkiaan 491 eri seuraamusta sekä annettiin lisäksi 326 huomautusta.

Valvontaan käytettiin työaikaa yhteensä runsas 3 000 tuntia.

Liikenneturvallisuuden ylläpitämisen lisäksi raskaan liikenteen valvonnalla torjutaan Onnisen mukaan harmaata taloutta ja päästöistä ympäristölle koituvia haittoja. Harmaa talous on muun muassa toimintaa, jossa lakisääteisiä velvoitteita laiminlyödään taloudellisen hyödyn saamiseksi. Tämä antaa laiminlyöjälle epäreilua kilpailuetua.

– Liikenteessä ilmenevän harmaan talouden mittakaavaksi Suomessa on arvioitu noin 500 miljoonaa euroa, Onninen sanoo. HäSa

Menot