Kanta-Häme

Rastikankaalle halutaan viihtyisämpää ilmettä

Teollisuusaluekin voisi näyttää ainakin tielle päin siistiltä ja viihtyisältä. Tätä mieltä ollaan Janakkalassa, jossa valmistellaan parhaillaan miljöösuunnitelmaa Rastikankaan yritysalueelle.

Suunnitelmaa tekee Hämeen ammattikorkeakoulun maisemasuunnittelun opiskelija Tarja Hyppänen lopputyönään.

Hyppänen on liikkunut Rastikankaalla ja haastatellut alueen yrittäjiä. Hän sanoo, että Rastikangas näyttää aika tyypilliseltä teollisuusalueelta, jossa ympäristön laatu vaihtelee.

Parempikin voisi olla

Kunnanpuutarhuri Eero Simola on suorasukaisempi.

– Parempikin alue voisi olla. Osa yrittäjistä on hoitanut ympäristönsä tosi hyvin, mutta osalla ei näytä riittävän rahaa ympäristön parantamiseen. En tiedä, onko sijoitetun pääoman tuottotavoite niin korkea, ettei rahaa riitä tällaiseen, Simola pohtii.

Hän on huomannut, että sellaiset yritykset, joissa käy asiakkaita, hoitavat ympäristöään yleensä hyvin.

– Mutta jos firma toimii lähinnä sähköpostitse, ja sieltä vain lähetetään tavaraa ulos, ympäristöön ei niin kiinnitetä huomiota.

Tien ja tontin raja joskus epäselvä

Ajokierros Rastikankaalla todistaa, että vaihtelevaa todella on. Kun yhden yrityksen edusta näyttää melkein omakotitalon hyvin hoidetulta pihalta, toisen tontti näyttää kaaokselta, josta ei erota mistä tontti alkaa ja mihin se loppuu.

Simola pitää epäkohtana sitä, että joidenkin yritystonttien koko kadunpuoleinen sivu näyttää olevan yhtä tonttiliittymää. Tontilla ei ole kohtaa, mistä kuuluisi ajaa sisään.

– Näin ei voi olla. Yritysalueellakin pitää olla selkeää, mistä kuljetaan. Joillakin tonteilla tavaratkin näyttävät pursuavan osin tiealueelle.

Yritykset puunistutukseen

Liittymät pitäisi siis saada näkyviin, ja lisäksi koko yritysalueelle pitäisi istuttaa paljon puita.

Eero Simola huomauttaa, että tienvierustan puut on merkitty asemakaavaan yritystonttien puolelle. Yritysten velvollisuus on siis istuttaa puita tonttiensa reunoille.

Esimerkiksi tässä asiassa Tarja Hyppönen voi auttaa. Hän voi suunnitella yrityksen kanssa, mitä puita tontille kannattaa istuttaa, minkälaista pohjakasvillisuutta tarvitaan ja sitä, voisiko kasvillisuudesta saada näkösuojaa.

Eero Simola huomauttaa, että tontin reunaan tienvierelle pitää istuttaa nimenomaan puita, ei pensaita.

– Koska alueella on korkeita halleja, pensaiden maisemavaikutus ei ole riittävä.

Vaikka puuvaatimus on kaavassa, harva yritys on tähän mennessä niitä istuttanut.

Pyörätietä tehdään vähän lisää

Alueen yrittäjille pidettiin huhtikuussa tiedotustilaisuus miljöösuunnitelmasta, ja seuraava tilaisuus on vuorossa suunnitelman valmistuttua elo-syyskuussa.

Rastikankaalla tapahtuu kesän ja syksyn aikana muutakin. Kunta uudistaa Rastikankaantien alkupäätä, rakentaa pätkän kevyen liikenteen väylää sekä päällystää teitä.

Rastikankaantien asvaltti on niin huonossa kunnossa, että se on uusittava. Rastikaari ja Senttikuja pohjataan ja päällystetään. Lisäksi Rastikankaantien risteys saa uuden opastaulun.

Rastikankaantie saa kevyen liikenteen väylän Lidlin jakelukeskukselle asti. Väylää rakennetaan 120 metriä, ja uusi väylä yhdistyy olemassa olevaan Lidlin kohdalla.

– Näihin töihin on kunnan tämän vuoden budjetissa varattu 315 000 euroa, Simola kertoo.

Parkkipaikka ja uusi opastaulu

Rastikankaantien alkupäähän tulee iso, alueen yrityksistä kertova opastaulu. Sen lähelle rakennetaan paikoitusalue, johon rekkakin mahtuu pysäköimään.

Lisäksi Rastikankaantien varteen tulee istutuksia, jotka Tarja Hyppänen suunnittelee.

Yhden merkittävän maisemaan vaikuttavan työn kunta toteutti viime vuonna. Rastikankaan pohjoispuolelle rakennettiin täytemaasta valli, jonka päälle istutettiin tuhansia puuntaimia.

Kun puut aikanaan kasvavat, ne muodostavat tehokkaan näköesteen Rastilan kylältä teollisuusalueen suuntaan. (HäSa)